ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

Jump to navigation Jump to search
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭੋ
ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਆਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਕਾਰਨ
05:04, 28 ਅਗਸਤ 2020 Sukhdev singh chabhal (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) 05:04, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021
161 ਦਿਨ, 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 58 ਮਿੰਟ left
Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਬਕਵਾਸ/ਬੇ-ਮਾਇਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
09:54, 22 ਜੁਲਾਈ 2020 2401:4900:45b0:5a40:2:2:424e:c79a (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:54, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020
32 ਦਿਨ, 13 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 47 ਮਿੰਟ left
Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • anon. ਹੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
07:37, 19 ਜੁਲਾਈ 2020 Jaipurfootr887 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ WikiBayer (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 • ਈਮੇਲ ਬਲਾਕ ਹੈ
Abusing multiple accounts or sockpuppetry (global sysop action)
08:20, 12 ਜੂਨ 2020 106.78.83.244 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:20, 12 ਦਸੰਬਰ 2020
83 ਦਿਨ, 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 13 ਮਿੰਟ left
Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਬਕਵਾਸ/ਬੇ-ਮਾਇਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
08:39, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 Jaipurfoot1 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ WikiBayer (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 • ਈਮੇਲ ਬਲਾਕ ਹੈ
Spambot (global sysop action)
04:23, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 Nasa department (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 
17:51, 6 ਜੁਲਾਈ 2019 Jassi123aahi (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 
14:27, 11 ਮਈ 2019 CoreyTheSexyGayDude356 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Praxidicae (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
spambot
16:02, 27 ਜੂਨ 2014 Linstead 3 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ MoiraMoira (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
 • editing (sitewide)
 • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 • ਈਮੇਲ ਬਲਾਕ ਹੈ
 • ਆਪਣਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)