"ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ)
[[File:Coat of Arms of Uzbekistan.svg| thumb |200px|ਉਜ਼ਬੇਕੀਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ]]
 
ਏਸ਼ਿਆ [[ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲੋਂਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ । ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਇਸਦੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਖੁਦ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਜਾਖਿਸਤਾਨ[[ਕਜਾਖਸਤਾਨ]] , ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ[[ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ]] ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਮੇਨੀਸਤਾਨ[[ਤੁਰਕਮੇਨਸਤਾਨ]] ਅਤੇ [[ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਸਥਿਤ ਹੈ । ਹੈ। ਇਹ 1991 ਤੱਕ ਸੋਵਿਅਤ[[ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਕਅੰਗ ਸੀ । ਉਜ਼ਬੇਕੀਸਤਾਨਸੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ [[ਤਾਸ਼ਕੰਤ ]] ਦੇ ਇਲਾਵਾ [[ਸਮਰਕੰਦ]] ਅਤੇ [[ਬੁਖਾਰਾ]] ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਵਲੋਂਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁੱਖਤ:ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ [[ਉਜਬੇਕ]] ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਜਬੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਹਨ।
 
== ਇਤਹਾਸ==
 
ਮਾਨਵਵਾਸ ਇੱਥੇ ਈਸੇਈਸਾ ਦੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈ ।ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਉਜਬੇਕੋਂਉਜਬੇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂਤੋਂ ਬਸੇ ਆਰਿਆੋਂਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾਦਿੱਤਾ। 327 ਈਸਾ ਸੰਨ 327 ਈਸਾਪੂਰਵਪੂਰਵ ਵਿੱਚ [[ਸਿਕੰਦਰ]] ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਫਤਹਿ ( ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਫਤਹਿ ਵਲੋਂਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ) ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਣਾਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ।ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਰੋਕਸਾਨਾ ਵਲੋਂਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੀਕੀਤਾ ਉੱਤੇਪਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਰਥਿਅਨਪਾਰਥੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਸਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਇਹ ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ । ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਹੋਇਆ ।ਹੋਇਆ।
 
ਨੌਂਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ । ਬਣਿਆ। ਸਾਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਤਿਆਗਕੇ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ । ਕੀਤਾ। ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਬੰਨਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ [[ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ]] ਦਾ ਉਦਏ ਹੋਇਆ । ਹੋਇਆ। ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਮਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖਾਅਨੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ । ਪਾਈ। ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ( ਆਟੋਮਨ ) ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਸੀ। । ਉਂਨੀਸਵੀਂਉਂਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸੋਵਿਅਤਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ । ਬਣਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸੋਵਿਅਤਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਲੋਂਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਕੀਤੀ।
 
ਨੌਂਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ । ਸਾਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਤਿਆਗਕੇ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ । ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਬੰਨ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦਾ ਉਦਏ ਹੋਇਆ । ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖਾ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ । ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ( ਆਟੋਮਨ ) ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਂਨੀਸਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ । 1991 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ।
 
== ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ==

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ