"ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਛੋ
Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ
("ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਸਦੇ ਵਿਚੋ ਗੋਲੀਆਂ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਛੋ (Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ)

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ