"ਊਰਜਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
378 bytes added ,  6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
 
==ਕਿਸਮਾਂ==
* ਗਤਿਜ
* ਸੰਭਾਵੀ
* ਯਾਂਤਰਿਕ
* ਯਾਂਤਰਿਕ ਤਰੰਗ
* ਰਸਾੲਿਣੀ
* ਬਿਜਲਈ
* ਚੁੰਭਕੀ
* ਰੇਡੀਅੈਂਟ
* ਨਾਭਿਕੀ
* ਅਾੲਿਓਨਾੲੀਜੇਸ਼ਨ
* ਲੱਚਕੱਤਾ
* ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ੀ
* ਸਥਿਰ
* ਗਰਮੀ
* ਯਾਂਤਰਿਕ ਕੰਮ
 
==ੲਿਤਿਹਾਸ==
==ਮਾਪਣ ਦੇ ਮਾਤਰਕ==

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ