"ਐਂਡਰੌਇਡ (ਔਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
! ਵੰਡ
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਫਰੋਯੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|2.2]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਫਰੋਯੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਫਰੋਯੋ]]''
| 20 ਮਈ, 2010
| 8
| 0.1%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਜਿੰਜਰਐਂਡਰੋਇਡ ਬ੍ਰੈੱਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਜਿੰਜਰਬ੍ਰੈੱਡ|2.3.3–2.3.7]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈੱਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਜਿੰਜਰ ਬ੍ਰੈੱਡਜਿੰਜਰਬ੍ਰੈੱਡ]]''
| 9 ਫਰਵਰੀ, 2011
| 10
| 2.6%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਹਨੀਕੋਂਬਐਂਡਰੋਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਹਨੀਕੌਂਬ|3.2]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਹਨੀਕੌਂਬ]]''
| ''[[ਹਨਿ
ਕੋਂਬ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਹਨੀਕੋਂਬ]]''
| 15 ਜੁਲਾਈ, 2011
| 13
| ―
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈਂਡਵਿਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|4.0.3–4.0.4]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈਂਡਵਿਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈਂਡਵਿਚ]]''
| 16 ਦਸੰਬਰ, 2011
| 15
| 2.3%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|4.1.x]]'''
| rowspan="3" | ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਜੈਲੀ ਬੀਨ]]''
| 9 ਜੁਲਾਈ, 2012
| 16
| 8.1%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|4.2.x]]'''
| 13 ਨਵੰਬਰ, 2012
| 17
| 11.0%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|4.3.x]]'''
| 24 ਜੁਲਾਈ, 2013
| 18
| 3.2%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਕਿੱਟਕੈਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|4.4 - 4.4.4]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਕਿੱਟਕੈਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਕਿੱਟਕੈਟ]]''
| 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2013
| 19
| 34.3%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਲੌਲੀਪੌਪ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|5.0 - 5.1.1]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਲੌਲੀਪੌਪ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਲੌਲੀਪੌਪ]]''
| 03 ਨਵੰਬਰ 2014
| 21, 22
| 36.1%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|6.0 - 6.0.1]]'''
| ''[[ਐਂਡਰੋਇਡ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ]]''
| 05 ਅਕਤੂਬਰ 2015
| 23
| 2.3%
|-
| style="text-align:center;" | '''[[ਨੂਟੈਲਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|7.0]]'''
| ''[[ਨੂਟੈਲਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ|ਨੂਟੈਲਾ]]''
| ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ
| ―
| ―
|}
 

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ