"ਮਿਥ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
729 bytes added ,  5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
""ਮਿਥ" ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ MYTH ਦਾ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ| ਮਿਥ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
(""ਮਿਥ" ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ MYTH ਦਾ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ| ਮਿਥ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ