ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਪੁਲ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox bridge |bridge_name= ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬਰਿਜ਼ |image= Ggb_by_night.jpg |caption= |official_name= |Also_known_as= ਕੋਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox bridge |bridge_name= ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬਰਿਜ਼ |image= Ggb_by_night.jpg |caption= |official_name= |Also_known_as= ਕੋਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)