ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਲਤ ਨਾਮ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਸਲੇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ।
ਅੱਧਾ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਛੋ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਲਤ ਨਾਮ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਸਲੇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ।
ਲਾਈਨ 1:
{{Infobox Former Country
| conventional_long_name = ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ
| native_name = ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ<br />امپراطوری سیک <sub>([[ਫ਼ਾਰਸੀ]])</sub><br />
<small>Sikh Empire <sub>([[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]])</sub><br />امپراطوری سیک <sub>([[ਫ਼ਾਰਸੀ]])</sub><br />ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ<br />
| common_name = ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ
| region = [[ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ|ਪੰਜਾਬ]]
978

edits