"ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਣਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
 
==ਬਦਲਾਅ==
ਪਰੰਤੂ ਅੱਜਕਲ੍ਹਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟਘਟ ਗਈ।ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਤਾਂਂ ਲਗਪਗਲਗਭਗ ਇਹ ਰਸਮ ਫ਼ਤਮਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਵਿੱੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂਂ ਕਦਾਈ ਇਹਇਸ ਰਸਮ ਨੁੰਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਦੇ ਯੁੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਣਾ।ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਸਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘੱਟਦੀਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
==ਹਵਾਲੇ==

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ