Jump to content

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(thumb|left| text|ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
No edit summary
[[file:HinduSwastika.svg‎|thumb|leftright| text|ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ]]
 
ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦਵੀਪ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ - ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ , ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ । ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੂਲਤ : ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵ੍ਰਹੱਤਰ ਭਾਰਤ ( ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦਵੀਪ ) ਤੱਕ ਵਿਆਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਧਰਮਾਂਤਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਸਿੰਧੁ ਨਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਾਸਯੋ ਨੂੰ ਈਰਾਨਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ , ਜੋ ਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ - ਵੇਖੀ ਅਰਬ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ੧੦੦੦ ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ । <vr>