"ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(thumb|250px|right|[[ਕਸ਼ੁਦਰਗ੍ਰੈਹ ੬੫ ਸਿਬਅਲੀ ਅਤੇ ੨ ਤਾਰੇ ਜਿਨਕੇਂ ਸਾ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
No edit summary
[[File:65Cyb-LB3-apmag.jpg|thumb|250px|right|[[ਕਸ਼ੁਦਰਗ੍ਰੈਹਕਸ਼ੁਦਰ ਗ੍ਰਹਿ]] ੬੫ ਸਿਬਅਲੀ ਅਤੇ ੨ ਤਾਰੇ ਜਿਨਕੇਂ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ( apmag ) ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ]]
 
ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਕਿਸੇ ਖਗੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਮਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਣਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦਲ , ਧੂਲ , ਵਗੈਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਨੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੈਗਨਿਟਿਊਡ ( magnitude ) ਕਹਲਾਤੀ ਹੈ ।

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ