ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸੂਚੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ| SI ਇਕਾਈਆਂ ਬਰੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਯੂਨੀਕੋਡ ਬਲੌਕ ਵਾਸਤੇ, ਗਣਿਤਿਕ ਅਲਫਾਨਿਊਮਰਿਕ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋ|

ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ:

ਲੈਟਿਨ[ਸੋਧੋ]

A[ਸੋਧੋ]

B[ਸੋਧੋ]

C[ਸੋਧੋ]

D[ਸੋਧੋ]

E[ਸੋਧੋ]

F[ਸੋਧੋ]

G[ਸੋਧੋ]

H[ਸੋਧੋ]

I[ਸੋਧੋ]

J[ਸੋਧੋ]

K[ਸੋਧੋ]

L[ਸੋਧੋ]

M[ਸੋਧੋ]

N[ਸੋਧੋ]

O[ਸੋਧੋ]

P[ਸੋਧੋ]

Q[ਸੋਧੋ]

R[ਸੋਧੋ]

S[ਸੋਧੋ]

T[ਸੋਧੋ]

U[ਸੋਧੋ]

V[ਸੋਧੋ]

W[ਸੋਧੋ]

X[ਸੋਧੋ]

Y[ਸੋਧੋ]

Z[ਸੋਧੋ]


a[ਸੋਧੋ]

b[ਸੋਧੋ]

c[ਸੋਧੋ]

d[ਸੋਧੋ]

e[ਸੋਧੋ]

f[ਸੋਧੋ]

g[ਸੋਧੋ]

h[ਸੋਧੋ]

i[ਸੋਧੋ]

j[ਸੋਧੋ]

k[ਸੋਧੋ]

l[ਸੋਧੋ]

m[ਸੋਧੋ]

n[ਸੋਧੋ]

o[ਸੋਧੋ]

ਛੋਟੀ O ਦਾ ਚਿੰਨ

p[ਸੋਧੋ]

q[ਸੋਧੋ]

r[ਸੋਧੋ]

s[ਸੋਧੋ]

t[ਸੋਧੋ]

u[ਸੋਧੋ]

v[ਸੋਧੋ]

w[ਸੋਧੋ]

x[ਸੋਧੋ]

y[ਸੋਧੋ]

z[ਸੋਧੋ]

ਗਰੀਕ[ਸੋਧੋ]

Β (ਬੀਟਾ)[ਸੋਧੋ]

Γ (ਗਾਮਾ)[ਸੋਧੋ]

Δ (ਡੈਲਟਾ)[ਸੋਧੋ]

Θ (ਥੀਟਾ)[ਸੋਧੋ]

Λ (ਲੈਂਬਡਾ/ਲੈੱਮਡਾ)[ਸੋਧੋ]

Ξ (ਕਸਾਇ)[ਸੋਧੋ]

Π (ਪਾਈ)[ਸੋਧੋ]

Σ (ਸਿਗਮਾ)[ਸੋਧੋ]

Φ (ਫਾਈ)[ਸੋਧੋ]

Ψ (ਸਾਈ)[ਸੋਧੋ]

Ω (ਓਮੇਗਾ)[ਸੋਧੋ]


α (ਅਲਫਾ)[ਸੋਧੋ]

β (ਬੀਟਾ)[ਸੋਧੋ]

γ (ਗਾਮਾ)[ਸੋਧੋ]

δ (ਡੈਲਟਾ)[ਸੋਧੋ]

ε (ਐਪਸਾਇਲਨ)[ਸੋਧੋ]

ζ (ਜ਼ੀਟਾ)[ਸੋਧੋ]

η (ਈਟਾ)[ਸੋਧੋ]

θ (ਥੀਟਾ)[ਸੋਧੋ]

ι (ਆਇਓਟਾ)[ਸੋਧੋ]

??

κ (ਕਾਪਾ)[ਸੋਧੋ]

λ (ਲੈਂਬਡਾ/ਲੈੱਮਡਾ)[ਸੋਧੋ]

μ (ਮਿਊ)[ਸੋਧੋ]

ν (ਨਿਊ)[ਸੋਧੋ]

ξ (ਕਸਾਇ)[ਸੋਧੋ]

ο (ਓਮੀਕ੍ਰੌਨ)[ਸੋਧੋ]

??

π (ਪਾਈ)[ਸੋਧੋ]

ρ (ਰੋ)[ਸੋਧੋ]

σ (ਸਿਗਮਾ)[ਸੋਧੋ]

τ (ਟਾਓ)[ਸੋਧੋ]

υ (ਉਪਸਿਲੌਨ)[ਸੋਧੋ]

??

φ (ਫਾਈ)[ਸੋਧੋ]

χ (ਚਾਇ)[ਸੋਧੋ]

ψ (ਸਾਈ)[ਸੋਧੋ]

ω (ਓਮੇਗਾ)[ਸੋਧੋ]

ਹੋਰ[ਸੋਧੋ]

Å (ਐਂਗਸਟ੍ਰੌਮ)[ਸੋਧੋ]

Ш (ਸ਼ਾਅ)[ਸੋਧੋ]


ш (ਸ਼ਾਅ)[ਸੋਧੋ]

ℵ (ਅਲੈੱਫ)[ਸੋਧੋ]

ℶ (ਬੇਟ/ਬੇਥ)[ਸੋਧੋ]

∂ (ਪਾਰਸ਼ਲ)[ਸੋਧੋ]

∇ (ਨਾਬਲਾ)[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]