ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ[ਸੋਧੋ]

  • ਟੌਮ ਬਿੱਲੀ
  • ਜੈਰੀ ਚੂਹਾ

ਹੈਨਾ-ਬਾਰਬੈਰਾ ਕਾਲ[ਸੋਧੋ]

ਸਪਾਈਕ ਅਤੇ ਟਾਈਕ[ਸੋਧੋ]

ਬੱਚ[ਸੋਧੋ]

ਟੂਡਲ ਗਲੋਰ[ਸੋਧੋ]

ਮੈਮੀ ਟੂ ਸ਼ੂਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਨਿਬਲਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਕੁਐਕਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਕੁੱਕੂ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਇਟਨਿੰਗ[ਸੋਧੋ]

ਟੌਪਸੀ[ਸੋਧੋ]

ਮੀਟਹੈੱਡ[ਸੋਧੋ]

ਜੌਰਜ ਅਤੇ ਜੋਨ[ਸੋਧੋ]

ਜਿਐਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬੀ[ਸੋਧੋ]

ਦ ਆਂਟਸ (ਕੀੜੀਆਂ)[ਸੋਧੋ]

ਫਲੱਫ, ਮੱਫ ਅਤੇ ਪੱਫ[ਸੋਧੋ]

ਚੈਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਟੂਟਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਰਾਂਸ (ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ)[ਸੋਧੋ]

ਮਕੈਨੋ ਕੈਟ ਅਤੇ ਰੋਬਟ ਮਾਊਸ[ਸੋਧੋ]

ਸਟਰੀਟ ਬਰਨਾਰਡ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਲ (ਈਗਲ)[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ੇਰ (ਲਾਇਨ)[ਸੋਧੋ]

ਛੋਟਾ ਲੱਕੜਬੱਗਾ (ਬੇਬੀ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਪੀਕਰ)[ਸੋਧੋ]

ਅੰਕਲ ਪੀਕੌਸ[ਸੋਧੋ]

ਜੈਕੈਸ[ਸੋਧੋ]

ਜੈਨੇ ਡਿੱਚ ਕਾਲ[ਸੋਧੋ]

ਕਲਿੰਟ ਕਲੋਬਰ[ਸੋਧੋ]

ਪਾਗਲ ਵਿਗਿਆਨ (ਮੈਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ)[ਸੋਧੋ]

ਚੱਕ ਜੋਨਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਟਿਨੀ ਬੁੱਲਡੌਗ[ਸੋਧੋ]

ਪੋਰਪੌਇਸ[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਸ਼ੋਅ[ਸੋਧੋ]

ਬਰੋਕ[ਸੋਧੋ]

ਰੋਬਿਨ ਹੋ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਰੀ ਚੂਹਾ[ਸੋਧੋ]

ਨੋਟਿੰਘਮ ਦਾ ਸ਼ੈਰਿਫ਼[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ[ਸੋਧੋ]

ਡ੍ਰੂਪੀ[ਸੋਧੋ]

ਬਾਰਨੀ ਬੀਅਰ[ਸੋਧੋ]

ਮੈਕਵੁਲਫ਼[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਕਿੱਡਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਡ੍ਰਿਪਲ[ਸੋਧੋ]

ਮਿਸ ਵਵੂਮ[ਸੋਧੋ]

ਕਲਾਬੂਜ਼ ਕਲ[ਸੋਧੋ]

ਉਰਫੋ[ਸੋਧੋ]

ਸਿਲਾਈਡ[ਸੋਧੋ]

ਕਾਇਲ ਬਿੱਲੀ[ਸੋਧੋ]

ਬਰਨੀ ਚਿੜੀ[ਸੋਧੋ]

ਜੰਗਲੀ ਚੂਹਾ[ਸੋਧੋ]

ਮੌਂਸੀ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਪੋਟਗੱਟ[ਸੋਧੋ]

ਗੇਟਰ ਭਰਾ[ਸੋਧੋ]

ਸਟਿੰਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਕਵੁਲਫ[ਸੋਧੋ]

ਸਕ੍ਰਿਉਬਾਲ ਕਾਟੋ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਇਟਨਿੰਗ ਬੋਲਟ ਸੁਪਰ ਕਾਟੋ[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਟੇਲਜ਼[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਸ਼ੋਅ[ਸੋਧੋ]

ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਮੂਵੀਆਂ[ਸੋਧੋ]

ਹੋਰ ਪਾਤਰ[ਸੋਧੋ]