ਫਰਮਾ:ਸੁਏਸ ਨਹਿਰ ਨਕਸ਼ਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਸੁਏਸ ਨਹਿਰ ਨਕਸ਼ਾ
Unknown BSicon "numN000"
ਭੂ-ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ
Unknown BSicon "HUBa@f-R" + Unknown BSicon "ANCHOR030"
Unknown BSicon "HUB-Rq"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Urban straight track + Unknown BSicon "numWr"
Unknown BSicon "HUB-Rq"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Urban straight track + Unknown BSicon "numEr"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Urban straight track
Unknown BSicon "HUBa@f-L"
ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ(S1↓, S2↓ ਉਡੀਕ ਥਾਂ)
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "lDST"
Unknown BSicon "BSlr" + Urban straight track
Unknown BSicon "uFABZgl+l"
Urban end station + Unknown BSicon "uKBHFeq" + Unknown BSicon "BSl"
Unknown BSicon "HUB-L"
ਬੋਰ ਸਈਦ
Unknown BSicon "HUB-R" Waterway with marina/wharf on right Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "HUB-L"
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "FEATURE@l" Urban straight track Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "HUB-L"
ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੋਰ ਸਈਦ ਦਾ ਲਾਈਟਹਾਉਸ, ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "lDST"
Unknown BSicon "BSlr" + Unknown BSicon "uSTR+FEATURE@r"
Unknown BSicon "BSr" Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "HUB-L"
ਬੋਰ ਸਈਦ (ਸ਼ਹਿਰ), ਸਾਬਕਾ ਸੁਏਜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "BSl"
Unknown BSicon "BSlr" + Urban straight track
Unknown BSicon "lDST" Urban straight track
Unknown BSicon "BSl" + Urban straight track
Unknown BSicon "HUB-L" + Unknown BSicon "BSr"
Port Said harbour, Port Fuad (city),
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "BSl"
Urban straight track + Unknown BSicon "BSlr"
Unknown BSicon "BSr" Urban straight track
Unknown BSicon "BSl" + Urban straight track
Unknown BSicon "HUB-L" + Unknown BSicon "BSr"
East Port, SCCT container terminal
Unknown BSicon "HUB-R"
Unknown BSicon "d" + Urban straight track
Unknown BSicon "uexWWSELq"
Unknown BSicon "d" + Unknown BSicon "exWWSELq"
Unknown BSicon "uFABZgl+l" Unknown BSicon "uDOCKS" Unknown BSicon "HUB-L"
Mærsk ਈ-ਕਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ ਸਿੱੱਪ ਟਰਨਿੰਗ ਡੈੱਕ, ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ
Unknown BSicon "HUBe@g-R" Unknown BSicon "HUB-Lq"
Unknown BSicon "HUB-Lq" + Unknown BSicon "uABZg+l"
Unknown BSicon "HUB-Lq" + Urban transverse track
Unknown BSicon "HUB-Lq" + Unknown BSicon "uSTRr"
Unknown BSicon "HUB-Lq" Unknown BSicon "HUBe@g-L"
Urban straight track
Unknown BSicon "RAq" Unknown BSicon "uSKRZ-Au" Unknown BSicon "RAq" Unknown BSicon "RAq"
ਸੁਏਸ ਨਹਿਰ ਪੁਲ
Unknown BSicon "d" Unknown BSicon "uv-SHI2gr"
Unknown BSicon "ANCHOR030" Unknown BSicon "uvSTR" Unknown BSicon "d"
ਬਲਾਅ ਬਾੲੀ ਪਾਸ(S2↓ ਉਡੀਕ ਥਾਂ)
Unknown BSicon "d" Unknown BSicon "uv-SHI2g+r"
Urban straight track
Transverse track Unknown BSicon "umKRZusw" Transverse track
Transverse track + Transverse track
ਏਲ ਫੇਰਡਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁੱਲ
Unknown BSicon "BSe" + Unknown BSicon "FEATURE@lf" + Unknown BSicon "lDST"
Urban straight track
ਇਸਮਾਇਲਾ, ਸੁਏਜ ਨਹਿਰ ਅਥਾਰਟੀ
End of large dock/flash/lake Urban straight with junctions to and from right
ਟਿਮਸਾਹ ਝੀਲ
Urban straight track
Unknown BSicon "uVEEa"
deversoir
Unknown BSicon "uvSTR" + Start of large dock/flash/lake
ਮਹਾਨ ਬਿਟਰ ਝੀਲ
Unknown BSicon "ANCHOR030" End of large dock/flash/lake
(S1↓ ਉਡੀਕ ਥਾਂ)
Urban station on track
ਛੋਟੀ ਬਿਟਰ ਝੀਲ
Urban straight track
Unknown BSicon "RAq" Unknown BSicon "uSKRZ-Ao" Unknown BSicon "RAq" Unknown BSicon "RAq"
ਮਹਿਮਦ ਹਾਮਦੀ ਸੁਰੰਗ
Unknown BSicon "HUBa@f-R"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Unknown BSicon "BLaq" + Unknown BSicon "lELC"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Urban straight track + Unknown BSicon "lMKRZu" + Unknown BSicon "BLq"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Unknown BSicon "BLq"
Unknown BSicon "HUB-Rq" + Unknown BSicon "BLq"
Unknown BSicon "HUB-Rq" Unknown BSicon "HUBa@f-L"
ਸੁਏਜ ਨਹਿਰ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "lDST"
Unknown BSicon "BSr" + Urban straight track
Unknown BSicon "HUB-L"
Suez, ਸੁਏਜ ਬੰਦਰਗਾਹ
Unknown BSicon "HUB-R" Unknown BSicon "lDST" Urban straight track Unknown BSicon "HUB-L"
Unknown BSicon "HUB-R"
Unknown BSicon "uDOCKSm" + Unknown BSicon "BSr"
Urban straight track + Unknown BSicon "BSr"
Unknown BSicon "HUB-L"
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੋਕ, ਟੇਵਫਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹ
Unknown BSicon "HUBe@g-R" + Unknown BSicon "ANCHOR030"
Unknown BSicon "HUB-Lq" + Start of large dock/flash/lake + Unknown BSicon "uDOCKSl"
Unknown BSicon "HUB-Lq" + Start of large dock/flash/lake + Unknown BSicon "uDOCKSr"
Unknown BSicon "HUB-Lq" Unknown BSicon "HUB-Lq" Unknown BSicon "HUB-Lq" Unknown BSicon "HUBe@g-L"
ਸੁਏਜ ਖਾੜੀ(N↑ ਉਡੀਕ ਥਾਂ)
ਲਾਲ ਸਾਗਰ


ਚਿੰਨ:
Urban transverse track Urban transverse track
ਨਹਿਰ
Unknown BSicon "ANCHOR030"
ਲੰਗਰ ਸੁਟਨਾ
Unknown BSicon "SWING"
ਝੂਲਦਾ ਪੁੱਲ
Unknown BSicon "BS"
ਡੌਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਂ
Unknown BSicon "lDST" Unknown BSicon "FEATURE"
ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
Template documentation[create]