ਮਦਦ:ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਅਤੇ ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਲਈ IPA

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Standard Bulgarian and Standard Macedonian pronunciations in Wikipedia articles.

When two examples are given, the first is in Bulgarian and the second in Macedonian. When one example is given, the word has the same spelling in both languages.

English approximations are in some cases very rough, and only intended to give a general idea of the pronunciation. See Bulgarian language#Phonology and Macedonian phonology for a more thorough look at the sounds.

IPA ਮਿਸਾਲਾਂ Nearest English equivalent
ਵਿਅੰਜਨ
b баба box
c кьопоолу,[1] ќар school
d дом dust
dz дзифт, ѕвезда birds
джем, џем jab
f филм fact
ɡ гарван good
ɟ гяур,[1] ѓавол argue
j паяк, пајак yes
k къща, куќа skill
l лимон list
lj зелје will callyou
ɫ лош milk
ʎ любов million
m море mocha
ɱ нимфа symphony
n нос north
nj конјуктура bin‿yard
ɲ баня, бања canyon
ŋ банка sing
p пет speak
r работа robot (trilled)
прст US: verb (trilled)
s стол salt, mask
ʃ шума sugar
t тайна, тајна style
ts цар bats
чай, чај cheese
v вода view
x хартия, хартија loch (Scotland)
z зима zoo
ʒ жълт, жолт pleasure
Marginal consonants
ɫ̩ Попокатепетл little
њутн button
ɣ видях го between go and ahold
ç Хюз Hughes
w уиски water
IPA Examples Nearest English equivalent
Vowels
a брат father
ɤ̞ кът plus (General American, Scotland)
ɛ цена edge
i сив police
ɔ слон chlorine
u хубав, убав pool
Reduced vowels
ɐ щерка, камък butter
ə закачалка, гълъбарник sofa
o нещо, уста coat
Marginal vowels
ə ксмет sofa
IPA Explanation
Stress
ˈ Denotes stress on the following syllable
ˌ (B) Denotes secondary stress on the following syllable
Palatalization
ʲ (B) Denotes palatalization of the preceding consonant

Sources[ਸੋਧੋ]

  • Жобов, Владимир (2004), Звуковете в българския език
  • Lunt, Horace G. (1952), Grammar of the Macedonian Literary Language, Skopje
  • Scatton, Ernest A. (1984), A reference grammar of modern Bulgarian
  1. 1.0 1.1 A reference grammar of modern Bulgarian, Ernest A. Scatton, Slavica Publishers, 1984, p.17