ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਪਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਸ਼ਨਪਨ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਗੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮੈਗਨਿਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਦੇ ਇਹ ਮੈਗਨਿਟਿਊਡ ਜਿਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਦਵਿਤਾਰੇ[ਸੋਧੋ]

ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਦਵਿਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਵਲੋਂ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਦਵਿਤਾਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁ - ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰੇ ਨੂੰ)। . ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮਿਣਨੇ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਫੋਟੋਮੀਟਰ) ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ) ਇੱਕ - ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ - ਜਿਵੇਂ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਤਾਰ - ਚੜਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੂਚੀ[ਸੋਧੋ]

ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -

ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਕਾਂਤੀਮਾਨ (ਮੈਗਨਿਟਿਊਡ) ਬਾਇਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੂਰੀ (ਪ੍ਰ॰ਵ॰) ਸ਼੍ਰੇਣੀ
0 −26 . 74 ਸੂਰਜ 0 . 000 016 G2 V
1 −1 . 46 α CMa ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਾਰਾ ਸੀਰਿਅਸ (Sirius) 8 . 6 A1 V
2 −0 . 72 α Car ਅਗਸਤਿ ਤਾਰਾ ਕਨੋਪਸ (Canopus) 310 F0 Ia
3 −0 . 04 var α Boo ਸਵਾਤੀ ਤਾਰਾ ਆਰਕਟਿਉਰਸ (Arcturus) 37 K1 . 5 III
4 −0 . 01 α Cen ਮਿੱਤਰ ਤਾਰਾ ਅਲਫਾ ਸੰਟੌਰੀ (Alpha Centauri) 4 . 4 G2 V
5 0 . 03 α Lyr ਅਭਿਜੀਤ ਤਾਰਾ ਵੇਗਾ (Vega) 25 A0 V
6 0 . 12 β Ori ਰਾਜੰਨਿ ਰਾਇਜਲ (Rigel) 770 B8 Iab
7 0 . 34 α CMi ਪ੍ਰਸਵਾ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਇਨ (Procyon) 11 F5 IV - V
8 0 . 42 var α Ori ਆਦਰਾ ਬੀਟਲਜੂਸ (Betelgeuse) 640 M2 Iab
9 0 . 50 α Eri ਆਕਰਨਾਰ ਤਾਰਾ ਆਕਰਨਾਰ (Achernar) 140 B3 Vpe
10 0 . 60 β Cen ਮਿਤਰਕ ਤਾਰਾ ਹਦਰ (Hadar), ਅਜਨਾ (Agena) 530 B1 III
11 0 . 71 α1 Aur ਬਰਹਮਹ੍ਰਦਏ ਏ ਤਾਰਾ ਕਪੱਲਾ ਏ (Capella A) 42 G8 III
12 0 . 77 α Aql ਸੁਣਨ ਤਾਰਾ ਐਲਟੇਇਰ (Altair) 17 A7 V
13 0 . 85 var α Tau ਰੋਹੀਣੀ ਤਾਰਾ ਐਲਡਬਰੈਨ (Aldebaran) 65 K5 III
14 0 . 96 α2 Aur ਬਰਹਮਹ੍ਰਦਏ ਬੀ ਤਾਰਾ ਕਪੱਲਾ ਬੀ (Capella B) 42 G1 III
15 1 . 04 α Vir ਚਿਤਰਿਆ ਸਪਾਇਕਾ (Spica) 260 B1 III - IV, B2 V
16 1 . 09 var α Sco ਜਿਏਸ਼ਠਾ ਤਾਰਾ ਆਂਟਾਰਸ (Antares) 600 M1 . 5 Iab - b
17 1 . 15 β Gem ਪੁਨਰਵਸੁ - ਪਲਕਸ ਤਾਰਾ ਪਲਕਸ (Pollux) 34 K0 IIIb
18 1 . 16 α PsA ਮੀਨਾਸਿਅ ਤਾਰਾ ਫੁਮਲਹੌਤ (Fomalhaut) 25 A3 V
19 1 . 25 α Cyg ਹੰਸ ਤਾਰਾ ਡਨਬ​ (Deneb) 1, 550 A2 Ia
20 1 . 30 β Cru ਤਰਿਸ਼ੰਕੁ ਸ਼ਿਰ ਤਾਰਾ ਮਿਮੋਸਾ (Mimosa) ਜਾਂ ਬੇਕਰੁਕਸ (Becrux) 350 B0 . 5 IV
21 1 . 33 α Cen B (α2 Cen) ਮਿੱਤਰ ਬੀ ਤਾਰਾ ਰਾਇਜਿਲ ਕੰਟੌਰਸ (Rigil Kentaurus) ਜਾਂ ਟੋਲਿਮਾਨ (Toliman) 4 . 4 K1 V
22 1 . 35 α Leo ਮਘਿਆ ਤਾਰਾ ਰਗਿਉਲਸ (Regulus) 77 B7 V
23 1 . 40 α Cru A (α1 Cru) ਏਕਰਕਸ ਤਾਰਾ ਏਕਰਕਸ ਏ (Acrux A) 320 B1 V
24 1 . 51 ε CMa ਏਪਸਿਲਨ ਮਹਾਸ਼ਵਾਨ ਤਾਰਾ ਅਧਾਰਾ (Adhara) 430 B2 Iab
25 1 . 62 λ Sco ਮੂਲ ਤਾਰਾ ਸ਼ੌਲਾ (Shaula) 700 B1 . 5 - 2 IV +
26 1 . 63 γ Cru ਗੇਕਰਕਸ ਤਾਰਾ ਗੇਕਰਕਸ (Gacrux) 88 M4 III
27 1 . 64 γ Ori ਬਲਾਟਰਿਕਸ ਬਲਾਟਰਿਕਸ (Bellatrix) 240 B2 III
28 1 . 68 β Tau ਬੀਟਾ ਟਾਓਰੀ ਤਾਰਾ ਏਲਨੈਟ (Elnath) 130 B7 III
29 1 . 68 β Car ਬੀਟਾ ਕਰਾਇਨੀ ਤਾਰਾ ਮਿਆਪਲੈਸਿਡਸ (Miaplacidus) 110 A2 IV
30 1 . 70 ε Ori ਏਪਸਿਲਨ ਓਰਾਔਨਿਸ ਅਲਨਿਲਾਮ (Alnilam) 1, 300 B0 Iab
31 1 . 72 ζ Ori A ਜੇਟਾ ਓਰਾਔਨਿਸ ਏ ਆਲਨਿਟਾਕ (Alnitak) 700 O9 Iab
32 1 . 74 α Gru ਅਲਫਾ ਗਰੁਈਸ ਤਾਰਾ ਆਲਨੇਅਰ (Alnair) 100 B7 IV
33 1 . 76 ε UMa ਅੰਗਿਰਸ ਐਲਯੋਥ (Alioth) 81 A0pCr
34 1 . 78 γ2 Vel ਗਾਮਾ ਵਲੋਰਮ ਤਾਰਾ ਰਗਰ (Regor) 840
35 1 . 80 ε Sgr ਏਪਸਿਲਨ ਸੈਜਿਟੇਰਿਆਇ ਤਾਰਾ ਕੋਹ ਆਸਟਰਾਲਿਸ (Kaus Australis) 140 B9 . 5 III
36 1 . 82 α Per ਅਲਫਾ ਪਰਸਈ ਤਾਰਾ ਮਿਰਫਕ (Mirphak) 590 F5 Ib
37 1 . 84 δ CMa ਡਲਟਾ ਮਹਾਸ਼ਵਾਨ ਤਾਰਾ ਵਜ਼ਨ (Wezen) 1, 800 F8 Ia
38 1 . 85 η UMa ਮਾਰੀਚਿ ਤਾਰਾ ਐਲਕੇਡ (Alkaid) 100 B3 V
39 1 . 86 θ Sco ਥੇਟਾ ਸਕੋਰਪਾਏ ਤਾਰਾ ਸਰਗਸ (Sargas) 270 F1 II
40 1 . 87 α UMa A ਕਰਤੁ ਏ ਤਾਰਾ ਡੂਬੇ (Dubhe) 120 K0 III
41 1 . 90 γ Gem ਗਾਮਾ ਜਮਿਨੋਰਮ ਤਾਰਾ ਐਲਹੇਨਾ (Alhena) 100 A0 IV
42 1 . 91 γ Gem ਅਲਫਾ ਪੈਵੋਨਿਸ ਤਾਰਾ ਪੀਕਾਕ (Peacock) 180 B2 IV
43 1 . 92 α TrA ਅਲਫਾ ਟਰਾਐਂਗੁਲਾਇ ਆਸਟਰਾਲਿਸ ਤਾਰਾ ਐਟਰਿਆ (Atria) 420 K2 IIb - IIIa
44 1 . 96 α Gem A ਪੁਨਰਵਸੁ - ਕੈਸਟਰ ਏ ਤਾਰਾ ਕੈਸਟਰ (Castor) 52 A1 V, A2 Vm
45 1 . 97 α UMi ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਪੋਲੈਰਿਸ (Polaris) 430 F7 Ib - II
46 1 . 98 β CMa ਬੀਟਾ ਮਹਾਸ਼ਵਾਨ ਤਾਰਾ ਮੁਰਜਿਮ (Murzim) 500 B1 II - III
47 1 . 98 α Hya ਅਲਫਰਦ ਤਾਰਾ ਐਲਫਾਰਡ (Alphard) 180 K3 II - III
48 2 . 00 α Ari ਅਲਫਾ ਅਰਾਇਟਿਸ ਤਾਰਾ ਹੈਮਲ (Hamal) 66 K2 IIICa - 1
49 2 . 03 δ Vel A ਡਲਟਾ ਵਲੋਰਮ ਏ ਤਾਰਾ ਕੂ ਸ਼ੀ (Koo She) 80 A1 V
50 2 . 04 β Cet ਬੀਟਾ ਸਟਾਏ ਤਾਰਾ ਡਨਬ ਕਾਇਟਾਸ (Deneb Kaitos) 96 K0 III
51 2 . 06 κ Ori ਕਾਪਾ ਓਰਾਔਨਿਸ ਸੇਫ (Saiph) 700 B0 . 5 Iavar
52 2 . 06 σ Sgr ਸਿਗਮਾ ਸੈਜਿਟੇਰਿਆਇ ਤਾਰਾ ਨਨਕੀ (Nunki) 220 B2 . 5 V
53 2 . 06 θ Cen ਥੇਟਾ ਸੰਟੌਰੀ ਤਾਰਾ ਮਨਕੰਟ (Menkent) 61 K0 IIIb
54 2 . 06 α And ਅਲਫਾ ਐਂਡਰੌਮਿਡੇ ਤਾਰਾ ਐਲਫਰੈਟਜ (Alpheratz) 97 B8 IV
55 2 . 06 β And ਬੀਟਾ ਐਂਡਰੌਮਿਡੇ ਤਾਰਾ ਮਿਰਾਕ (Mirach) 200 M0 III
56 2 . 07 β UMi ਬੀਟਾ ਧਰੁਵਮਤਸਿਅ ਤਾਰਾ ਕੋਕਾਬ (Kochab) 130 K4 III
57 2 . 09 α Cru B (α2 Cru) ਏਕਰਕਸ ਤਾਰਾ ਏਕਰਕਸ ਬੀ (Acrux B) 320 B1 V
58 2 . 10 α Oph ਅਲਫਾ ਆਫੀਊਕੀ ਤਾਰਾ ਰੈਸਲਹੇਗ (Rasalhague) 47 A5 V
59 2 . 12 var β Per ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਰਾ ਐਲਗਾਲ (Algol) 93 B8 V
60 2 . 13 β Gru ਬੀਟਾ ਗਰੁਈਸ ਤਾਰਾ ਗਰੁਇਡ (Gruid) 170 M5 III
61 2 . 14 β Leo ਉੱਤਰ ਫਾਲਗੁਨੀ ਤਾਰਾ ਡਨਬੋਲਾ (Denebola) 36 A3 V
62 2 . 21 ζ Pup ਜੇਟਾ ਪਪਿਸ ਤਾਰਾ ਨੇਆਸ (Naos) 1, 090 O5 Ia
63 2 . 23 λ Vel ਲਾੰਡਾ ਵਲੋਰਮ ਤਾਰਾ ਸੁਹੈਲ (Suhail) 570 K4 . 5 Ib - II

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]