ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀ.ਬੀ., ਟੀਕੇ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਖਸਰਾ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐਚਆਈਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜਰਾਸੀਮੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਲਾਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ -2) ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਚੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।
 • ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।
 • ਜੇ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
 • ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦਮ

[ਸੋਧੋ]
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੇਨ

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬਧ ਰਹੇ ਹਨ।
 • ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ' ਤੇ ਆਏ ਸਨ), ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।[2]

ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ

[ਸੋਧੋ]
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ (2014): ਐਫ ਈ ਟੀ ਪੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ

ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।. ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਪਲਮਨਰੀ ਤਪਦਿਕ ਲਈ, ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕੇਸ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।[3]

ਫੈਲਣਾ

[ਸੋਧੋ]

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਕੇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।[4]

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ H1NI ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[5] ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।[6]

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

[ਸੋਧੋ]

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

[ਸੋਧੋ]

10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।[7][8] ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋ ਐਨਰਜੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਈ) ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰੇਡੀਓ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ,[9] ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ।

10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਐਪਸ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[8]

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

[ਸੋਧੋ]

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ-ਯੂਰਪੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ- ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੌਕਸਿਟੀ ਟਰੇਸਿੰਗ,[10] ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ- ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੌਕਸੀਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਡੀਪੀ-ਪੀਪੀਟੀ / ਡੀਪੀ -3 ਟੀ),[11][12] ਟੀਸੀਐਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੰਪਰਕ ਈਵੈਂਟ ਨੰਬਰ (ਸੀ.ਈ.ਐੱਨ.), ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਟਰੈਕਿੰਗ (ਪੀਏਸੀਟੀ)[13] ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ

[ਸੋਧੋ]

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼

[ਸੋਧੋ]

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਰੋਤਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।[2]

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਜੋਖਮ

[ਸੋਧੋ]

ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[2]

ਹਵਾਲੇ

[ਸੋਧੋ]
 1. Scutchfield, F. Douglas (2003). Principles of public health practice. Clifton Park, New York, USA: Delmar Learning. p. 71. ISBN 0-76682843-3.
 2. 2.0 2.1 2.2 Ontario Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (2009). Sexually transmitted infections best practices and contact tracing best practice recommendations. Toronto, Canada: Ontario Ministry of Health and Long-Term Care. ISBN 978-1-42497946-2.
 3. Australasian Contact Tracing Manual. Darlinghurst, New South Wales, Australia: Australasian Society for HIV Medicine. 2010. ISBN 978-1-920773-95-3. Archived from the original on 2016-05-02. Retrieved 2020-04-25.
 4. "Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - multi-country outbreak - Update 26". Global Alert and Response. WHO. Retrieved 2013-05-28.
 5. Swaan, Corien M.; Appels, Rolf; Kretzschmar, Mirjam E. E.; van Steenbergen, Jim E. (2011-12-28). "Timeliness of contact tracing among flight passengers for influenza A/H1N1 2009". BMC Infectious Diseases. 11 (1): 355. doi:10.1186/1471-2334-11-355. ISSN 1471-2334. PMC 3265549. PMID 22204494.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 6. Ferretti, Luca; Wymant, Chris; Kendall, Michelle; Zhao, Lele; Nurtay, Anel; Abeler-Dörner, Lucie; Parker, Michael; Bonsall, David; Fraser, Christophe (2020-03-31). "Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing". Science (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). doi:10.1126/science.abb6936. ISSN 0036-8075. PMID 32234805.
 7. "Apple and Google develop joint coronavirus contact tracking tool". Zinios (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on ਮਈ 5, 2020. Retrieved April 14, 2020. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 8. 8.0 8.1 Sherr, Ian (2020-04-10). "Apple and Google are building coronavirus tracking tech into iOS and Android – The two companies are working together, representing most of the phones used around the world". CNET. Archived from the original on 2020-04-10. Retrieved 2020-04-10.
 9. "Contact Tracing – Bluetooth Specification" (PDF) (Preliminary ed.). Google. 2020-04-10. Archived from the original (PDF) on 2020-04-10. Retrieved 2020-04-10.
 10. Lomas, Natasha (2020-04-01). "An EU coalition of techies is backing a 'privacy-preserving' standard for COVID-19 contacts tracing". TechCrunch. Archived from the original on 2020-04-10. Retrieved 2020-04-11. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 11. Lomas, Natasha (2020-04-06). "EU privacy experts push a decentralized approach to COVID-19 contacts tracing". TechCrunch. Archived from the original on 2020-04-10. Retrieved 2020-04-11. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 12. https://github.com/DP-3T/documents/blob/master/DP3T%20White%20Paper.pdf
 13. Chan, Justin (2020-04-07). "PACT: Privacy Sensitive Protocols And Mechanisms for Mobile Contact Tracing" (PDF). arXiv:2004.03544v1. Archived from the original (PDF) on 2020-03-10. Retrieved 2020-04-11. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 2020-04-10 suggested (help)

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ

[ਸੋਧੋ]