"ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
[[File:Flag of Palestine.svg| thumb |200px|ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ]]
[[File:West Bank in Palestine (+claimed).svg|thumb|]]
 
 
ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਧਿਅਪੂਰਵ ਵਿੱਚ । ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੇਰੁਸ਼ਲਮ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯਹੂਦੀਆਂ ( Jews ) ਦੇ 1940 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰਸੀ ਤਰਫ ਅਰਬ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ 1500 ਸਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ