ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਨਜਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਧਨ, ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਯਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮਾਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵ੍ਯਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵ੍ਯਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯਮ (Law of Attraction) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

1. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖੋ: ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਂਤਰ ਜਾਪ, ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂਲਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3. ਆਭਾਸੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨ ਦੀ ਆਂਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਵਰਣਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ।

4. ਧਨਵਾਦ ਵਾਅਦੇ ਦੇਓ: ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਵਾਅਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉ। ਧਨਵਾਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ: ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖੋ।