ਐਂਡੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸਤਹਿ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ m ਉੱਤੇ ਔਰਥੋਗਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਮੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।