ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੋਰੋਲਰੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਰੀ (/ˈkɒrəlɛri/ KORR-əl-ur-ee ਜਾਂ UK /kɒˈrɒləri/ ko-ROL-ər-ee) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਜਗਹ ਕੋਰੋਲਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ B, ਧਾਰਨਾ A ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ B ਨੂੰ A ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ “ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ” ਜਾਂ “ਸਵੈ-ਸਿੱਧ” ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਲਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰਤਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; B ਨੂੰ ਕੋਰੋਲਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਗਣਿਤਿਕ ਨਤੀਜੇ A ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਲਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਕਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।