ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Diagram illustrating various ab initio electronic structure methods in terms of energy. Spacings are not to scale.

ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ . ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਣਵਿਕ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਆਇਨ (ਸੰਦਰਭ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਸਚਾਈ ਵਲੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਂਟਮ n ਸਰੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਗਰੀ ਦੀ ਡਿਜਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਰਚਨਾ (ਯਾਨੀ ਘਟਕਪਰਮਾਣੁਵਾਂਦੀ ਉਂਮੀਦ ਪਦਾਂ), ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖ ਊਰਜਾ (ਗੱਲਬਾਤ), ਇਲੇਕਟਰਾਨਿਕ ਚਾਰਜ ਵੰਡ, dipoles ਅਤੇ ਉੱਚ multipole ਪਲਾਂ, ਕੰਪਨ ਆਵਰਤੀਆਂ, ਜੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੇਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਲਈ ਪਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਣਾਂ।