ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ
ਅਭਿਜੀਤ ( ਵੇਗਾ ) ਇੱਕ A ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਸਫੇਦ - ਨੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ - ਉਸਦੇਦਾਵਾਂਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੋ G ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ - ਨਾਰੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ

ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਰਣਕਰਮ ( ਸਪਕਟਰਮ ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਰਣਕਰਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਵਰਣਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ O , B , A , F , G , K ਅਤੇ M ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

  • O ( ਓ ) - ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • B ( ਬੀ ) - ਇਹ ਨੀਲੇ - ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • A ( ਏ ) - ਇਹ ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • F ( ਏਫ ) - ਇਹ ਪਿੱਲੇ - ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • G ( ਜੀ ) - ਇਹ ਪਿੱਲੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • K ( ਦੇ ) - ਇਹ ਨਾਰੰਗੀ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • M ( ਏਮ ) - ਇਹ ਲਾਲ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਵਲੋਂ ਨੌਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ A5 ਦਾ ਸਥਾਨ A0 ਅਤੇ F0 ਦੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ I , II , III , IV ਜਾਂ V ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ) । .ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਮਹਾਦਾਨਵ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ I ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । III ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ V ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਣਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) । .ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ G2V ਹੈ , ਯਾਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਬੌਣਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ੨ ਕਦਮ ਨਾਰੰਗੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ । ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ , ਸ਼ਿਕਾਰੀ , ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A1V ਹੈ ।