ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਫਰਮਾ:Infobox noble/Wikidata

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

Infobox noble/Wikidata

Fetch data for current subject from Wikidata; item ID is detected automatically

ਫਰਮੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ[Edit template data]

ਮਾਪਦੰਡਵੇਰਵਾਕਿਸਮਦਰਜਾ
11

no description

Unknownoptional
22

no description

Unknownoptional
abovestyleabovestyle

no description

Unknownoptional
honorific prefixhonorific prefix

no description

Unknownoptional
pre-nominalspre-nominals

no description

Unknownoptional
Personal name (full)name

no description

Unknownoptional
qidqid

no description

Unknownoptional
suppressfieldssuppressfields

no description

Unknownoptional
fetchwikidatafetchwikidata

no description

Unknownoptional
honorific suffixhonorific suffix

no description

Unknownoptional
post-nominalspost-nominals

no description

Unknownoptional
Noble titletitle

no description

Suggested values
Baronet Baron Vidame Vavasour Seigneur Captal Knight Patrician Fidalgo Edler Jonkheer Skartabel Laird Esquire Bibi Reis Qanungoh Shaikh Dvoryanin Grand Duke Duke Duchess Freiherr Count Countess Earl Graf Serdar Prince
ਮੂਲ ਰੂਪExample
Voivode, Earl, Baron, Prince, (Grand) Duke, Duchess
Stringrequired
successionsuccession

no description

Unknownoptional
title referencestitle references

no description

Unknownoptional
imageimage

no description

Unknownoptional
image sizeimage size

no description

Unknownoptional
imagesizeimagesize

no description

Unknownoptional
image_uprightimage_upright

no description

Unknownoptional
altalt

no description

Unknownoptional
captioncaption

no description

Unknownoptional
caption referencescaption references

no description

Unknownoptional
Succession supplementmore

no description

Unknownoptional
succession referencessuccession references

no description

Unknownoptional
Image of coat of armsCoA

no description

Unknownoptional
CoA image sizeCoA image size

no description

Unknownoptional
CoA_image_sizeCoA_image_size

no description

Unknownoptional
CoA-image-sizeCoA-image-size

no description

Unknownoptional
CoAimagesizeCoAimagesize

no description

Unknownoptional
CoA_image_uprightCoA_image_upright

no description

Unknownoptional
reign-typereign-type

no description

Unknownoptional
reignreign

no description

Unknownoptional
reign referencesreign references

no description

Unknownoptional
tenuretenure

no description

Unknownoptional
tenure referencestenure references

no description

Unknownoptional
pre-typepre-type

no description

Unknownoptional
predecessorpredecessor

no description

Unknownoptional
preceded_bypreceded_by

no description

Unknownoptional
predcessor referencespredcessor references

no description

Unknownoptional
suc-typesuc-type

no description

Unknownoptional
successorsuccessor

no description

Unknownoptional
succeeded_bysucceeded_by

no description

Unknownoptional
successor referencessuccessor references

no description

Unknownoptional
full namefull name

no description

Unknownoptional
full name referencesfull name references

no description

Unknownoptional
native name langnative name lang

no description

Unknownoptional
native_name_langnative_name_lang

no description

Unknownoptional
native namenative name

no description

Unknownoptional
native name referencesnative name references

no description

Unknownoptional
stylesstyles

no description

Unknownoptional
titlestitles

no description

Unknownoptional
other_titlesother_titles

no description

Unknownoptional
other_ itlesother_ itles

no description

Unknownoptional
other_titles referencesother_titles references

no description

Unknownoptional
other_namesother_names

no description

Unknownoptional
knownknown

no description

Unknownoptional
The most famous event the noble person is known forknown for

no description

Unknownoptional
known for referencesknown for references

no description

Unknownoptional
years activeyears active

no description

Unknownoptional
years active referencesyears active references

no description

Unknownoptional
birthnamebirthname

no description

Unknownoptional
birth_namebirth_name

no description

Unknownoptional
birth name referencesbirth name references

no description

Unknownoptional
birth datebirth date

no description

Dateoptional
birth date referencesbirth date references

no description

Unknownoptional
birth placebirth place

no description

Unknownoptional
birth place referencesbirth place references

no description

Unknownoptional
christening_datechristening_date

no description

Unknownoptional
date of christeningdate of christening

no description

Unknownoptional
christening date referenceschristening date references

no description

Unknownoptional
christening_placechristening_place

no description

Unknownoptional
place of christeningplace of christening

no description

Unknownoptional
death datedeath date

no description

Dateoptional
death date referencesdeath date references

no description

Unknownoptional
death placedeath place

no description

Unknownoptional
death place referencesdeath place references

no description

Unknownoptional
death causedeath cause

no description

Unknownoptional
cause of deathcause of death

no description

Unknownoptional
death cause referencesdeath cause references

no description

Unknownoptional
body discoveredbody discovered

no description

Unknownoptional
burial dateburial date

no description

Unknownoptional
date of burialdate of burial

no description

Unknownoptional
burial date referencesburial date references

no description

Unknownoptional
burial placeburial place

no description

Unknownoptional
place of burialplace of burial

no description

Unknownoptional
resting placeresting place

no description

Unknownoptional
burial place referencesburial place references

no description

Unknownoptional
resting_place_coordinatesresting_place_coordinates

no description

Unknownoptional
resting place coordinatesresting place coordinates

no description

Unknownoptional
burial coordinatesburial coordinates

no description

Unknownoptional
burial coordinates referencesburial coordinates references

no description

Unknownoptional
nationalitynationality

no description

Unknownoptional
residenceresidence

no description

Unknownoptional
residence referencesresidence references

no description

Unknownoptional
localitylocality

no description

Unknownoptional
locality referenceslocality references

no description

Unknownoptional
networthnetworth

no description

Unknownoptional
wars_and_battleswars_and_battles

no description

Unknownoptional
wars_and_battles referenceswars_and_battles references

no description

Unknownoptional
officesoffices

no description

Unknownoptional
house-typehouse-type

no description

Unknownoptional
noble familynoble family

no description

Unknownoptional
noble family referencesnoble family references

no description

Unknownoptional
spouse-typespouse-type

no description

Unknownoptional
spousespouse

no description

Unknownoptional
spouse referencesspouse references

no description

Unknownoptional
issue-linkissue-link

no description

Unknownoptional
issue-pipeissue-pipe

no description

Unknownoptional
issueissue

no description

Unknownoptional
issue referencesissue references

no description

Unknownoptional
heir-typeheir-type

no description

Unknownoptional
heirheir

no description

Unknownoptional
parentsparents

no description

Unknownoptional
fatherfather

no description

Unknownoptional
father referencesfather references

no description

Unknownoptional
mothermother

no description

Unknownoptional
mother referencesmother references

no description

Unknownoptional
An image of the signaturesignature

no description

Unknownoptional
signature image sizesignature image size

no description

Unknownoptional
signature_image_sizesignature_image_size

no description

Unknownoptional
signature-image-sizesignature-image-size

no description

Unknownoptional
signatureimagesizesignatureimagesize

no description

Unknownoptional
signature_image_uprightsignature_image_upright

no description

Unknownoptional
occupationoccupation

no description

Unknownoptional
occupation referencesoccupation references

no description

Unknownoptional
memorialsmemorials

no description

Unknownoptional
websitewebsite url

no description

Unknownoptional
footnotesfootnotes

no description

Unknownoptional
modulemodule

no description

Unknownoptional
miscmisc

no description

Unknownoptional