ਫਰਮਾ:Ltt

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

[[Template talk:{{{1}}}]] ([{{fullurl:Template talk:{{{1}}}|action=edit}} edit] | [[Template:{{{1}}}|template]] | [{{fullurl:Template talk:{{{1}}}|action=history}} history] | [{{fullurl:Special:Whatlinkshere/Template talk:{{{1}}}|limit=1000}} links] | [{{fullurl:Template talk:{{{1}}}|action=watch}} watch] | logs)

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template and the other related templates listed below produce a series of links for a specified page that is generally, though not always, of the form:

Page (edit | talk | history | links | watch | logs)

The six links are:

editedit the page;
talk – access its talk page ;
history – access its edit history;
links – access the what links here feature;
watch – add the page to one's watchlist; and
log – access its logs.

The major difference between the templates is the namespace of the page to which it is applied.

Usage[ਸੋਧੋ]

Namespace Link to subject page Link to talk page
General {{pagelinks|FULL PAGE NAME}}
Same as for subject page
{{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Draft {{ld|DRAFT}} {{ldt|DRAFT}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
Wikipedia:Articles for deletion/ {{lafd|PAGE}}
User {{lu|PAGE}} {{lut|PAGE}}
Category {{lc|PAGE}} {{lct|PAGE}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Help {{lh|PAGE}} {{lht|PAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}
Education Program {{lep|PROGRAM}} {{lept|PROGRAM}}
TimedText {{lttxt|TIMEDTEXT}} {{lttxtt|TIMEDTEXT}}
Module {{lmd|MODULE}} {{lmdt|MODULE}}
Topic {{ltp|TOPIC}}

Examples[ਸੋਧੋ]

Code Result
{{pagelinks|Category:Stubs}} ਸ਼੍ਰੇਣੀ:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{pagelinks|Category talk:Stubs}} ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Stubs (edit | subject | history | links | watch | logs)
{{ln|Category|Stubs}} Category:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lnt|Category|Stubs}} Category talk:Stubs (edit | category | history | links | watch | logs)
{{la|Article}} Article (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lat|Article}} Talk:Article (edit | article | history | links | watch | logs)
{{ld|Draft}} ਫਰਮਾ:Ld
{{ldt|Draft}} ਫਰਮਾ:Ldt
{{lt|Tdeprecated}} Template:Tdeprecated (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{ltt|Tdeprecated}} Template talk:Tdeprecated (edit | template | history | links | watch | logs)
{{lu|Example}} User:Example (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lut|Example}} User talk:Example (edit | user page | history | links | watch | logs)
{{lw|About}} Wikipedia:About (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lwt|About}} Wikipedia talk:About (edit | project page | history | links | watch | logs)
{{lc|Stubs}} Category:Stubs (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lct|Stubs}} Category talk:Stubs (edit | category | history | links | watch | logs)
{{lf|1944 NormandyLST.jpg}} File:1944 NormandyLST.jpg (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lft|1944 NormandyLST.jpg}} File talk:1944 NormandyLST.jpg (edit | file | history | links | watch | logs)
{{lp|Television}} Portal:Television (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lpt|Television}} Portal talk:Television (edit | portal | history | links | watch | logs)
{{lm|Common.css}} MediaWiki:Common.css (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lmt|Common.css}} MediaWiki talk:Common.css (edit | message | history | links | watch | logs)
{{lb|Business}} Book:Business (edit | talk | history | links | watch | logs)
{{lbt|Business}} Book talk:Business (edit | book | history | links | watch | logs)

{{subst:ln|Category|Stubs}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Category}}:|2={{ucfirst:Stubs}}|3=:Category talk|4=talk}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Category:Stubs]] <tt>(</tt>
 [//pa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%A3%E0%A9%80:Stubs&action=edit edit]<tt>|</tt>
 [[:Category talk:Stubs|talk]]<tt>|</tt>
 [//pa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%96%E0%A8%BC%E0%A8%BE%E0%A8%B8:Whatlinkshere/:Category:Stubs&limit=999 links]<tt>|</tt>
 [//pa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%A3%E0%A9%80:Stubs&action=history history]<tt>|</tt>
 [//pa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%A3%E0%A9%80:Stubs&action=watch watch]<tt>)</tt></span>

See also[ਸੋਧੋ]