ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬੁਲਗਾਰੀ ਬੋਲੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਬੁਲਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਲਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਾਖਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬੁਲਗਾਰੀ ਅੱਖਰ ਬੁਲਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਗਾਰੀ ਅੱਖਰ[ਸੋਧੋ]

А а
(а)
Б б
(бъ)
В в
(въ)
Г г
(гъ)
Д д
(дъ)
Е е
(е)
Ж ж
(жъ)
З з
(зъ)
И и
(и)
Й й[1]
(и кратко)
К к
(къ)
Л л
(лъ)
М м
(мъ)
Н н
(нъ)
О о
(о)
П п
(пъ)
Р р
(ръ)
С с
(съ)
Т т
(тъ)
У у
(у)
Ф ф
(фъ)
Х х
(хъ)
Ц ц
(цъ)
Ч ч
(чъ)
Ш ш
(шъ)
Щ щ
(штъ)
Ъ ъ
(ер голям)
Ь ь
(ер малък)
Ю ю
(йу)
Я я
(йа)

ਬੁਲਗਾਰੀ ਬੋਲੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ[ਸੋਧੋ]

ਬੁਲਗਾਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 32 ਅੱਖਰ ਹਨ।

ਬੁਲਗਾਰੀ ਅੱਖਰ ਆਈ.ਐਸ.ਓ. ਲਿਪਾਂਤਰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਏ.* ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ
А а A a /a/ or /ɐ/ a
Б б B b /b/ or /p/ бъ
В в V v /v/ or /f/ въ
Г г G g /ɡ/ or /k/ гъ
Д д D d /d/ or /t/ дъ
Е е E e /ɛ/ е
Ж ж Ž ž /ʒ/ or /ʃ/ жъ
З з Z z ਜ਼ /z/ or /s/ зъ
И и I i /i/ и
Й й J j /j/ и кратко
К к K k /k/ or /ɡ/ къ
Л л L l /l/ or /ɫ/ лъ
М м M m /m/ мъ
Н н N n /n/ нъ
О о O o /ɔ/ or /o/ о
П п P p /p/ пъ
Р р R r /r/ ръ
С с S s /s/ or /z/ съ
Т т T t /t/ or /d/ тъ
У у U u /u/, /o/ or /w/ y
Ф ф F f ਫ਼ /f/ фъ
Х х H h /x/ хъ
Ц ц C c /t͡s/ цъ
Ч ч Č č /t͡ʃ/ чъ
Ш ш Š š ਸ਼ /ʃ/ шъ
Щ щ Št št1 ਸ਼ਤ /ʃt/ щъ
Ъ ъ Ǎ ǎ1 /ɤ/ or /ɐ/ ер голям
Ь ь ' 1 /j/ or ਜਾਂ ਖਾਲੀ ер малък
Ю ю Ju ju1 ਯੂ /ju/, /jo/, /u/ or /o/ ю
Я я Ja ja1 ਯਾ /ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/ я

ਬੁਲਗਾਰੀ ਕੀਬੋਰਡ[ਸੋਧੋ]

Българската клавиатурна подребда по БДС 5237:1978 Българската клавиатурна „БДС“ подредба по БДС 5237:2006

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "й" (и кратко) не е "ѝ" (и ударено). Заменянето на "ѝ" с "й" при писане е неправилно.