ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ
ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ % ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ % ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ %
1951 ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 364 44.99%
1957 ਦੁਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 371 47.78%
1962 ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 361 44.72%
1967 ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 283 40.78%
1971 ਪੰਜਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 352 43.68%
1977 ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 153 34.52%
1980 ਸੱਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 351 42.69%
1984 ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 415 49.01% 2 8
1989 ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 197 39.53% 85 11
1991 ਦਸਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 244 35.66% 120 20
1996 ਗਿਆਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 140 28.80% 161 20
1998 ਬਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 141 25.82% 182 26
1999 ਤੇਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 114 28.30% 182 24
2004 ਚੌਧਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 145 26.7% 138 22
2009 ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 206 28.55% 116 19
2014 ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 44 19.3% 282 31

ਫਰਮਾ:ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ