ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਆਂਕਿਕ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੱਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪਰਿਘਟਨਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣਕ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀ Q ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ (ਜਾਂ ਮਾਤਰਕ) ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Q = N x U

ਜਿਵੇਂ[ਸੋਧੋ]

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਾਤਰਾ, ਦਬਾਅ, ਆਣਵਿਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਭੌਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਵਰਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ permittivity ਭੌਤਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਤੀਵਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ solenoid ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖਰਾ ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤੀਏ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਲਈ ਮਾਪ ਕਲਨ (quantity calculus) ਦਾ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਘਨਤਵ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਲੋਂ (ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਯੁਮੰਡਲੀਏ ਦਬਾਅ) ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨੁਪਾਤੀਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਕ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਟੋਰੀ (ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਟਿਊਬ ਪਾਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੱਜਣ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਲਸਿਅਸ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਲਸਿਅਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਕੱਚ ਦਾ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਿਆ ਡਰਾਪ ਦੀ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਰਫ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ . ਮਾਰਕ ਕੱਚ ਦਾ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਿਆ ਡਰਾਪ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਬਲ਼ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ . ਇਸ ਅੰਕ ਵਲੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਵੇਗਾ . 100 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ 2 ਚਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਅੰਤਰਾਲ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜਨੋਂ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸਿਅਸ ਹੁਣ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸਿਅਸ ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸਿਅਸ ਜਾਂ 1 ਕਟੋਰਾ - ਸੀਮਿਤ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਪਾਰਿਆ ਡਰਾਪ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ . ਅਸੀਂ [ ਟੀ ] = 1 ° ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਲਿਖਣ ਸੇਲਸਿਅਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ . ਜੇਕਰ 30 ਪ੍ਰਭਾਗੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਆ ਡਰਾਪ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ 30 × 1 ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸਿਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ ਕਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ () ਕਿਊ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ [ ਕਿਊ ] ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Q Q = () × (Q)
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਜੋਂ ਇਕਾਇਯੋਂ ਦੇ ਉਪਗੁਣਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ (equivalently) ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ ਲੰਮਾਈ ਮੀਟਰ ਜਾਂ [ ਏਲ ] = 1 ਮੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਣਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਕਿਮੀ) ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਮਿਮੀ) ਇੱਕ submultiple, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਮੀ = 0, 001 ਕਿਮੀ = 1000 ਮਿਮੀ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 0 . 3 ਮੀ = 0 . 3 × 1000 ਮਿਮੀ ਤਾਂ = 300 ਮਿਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਇਯੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਏਫਿਲ ਟਾਵਰ 324 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ 324 ਮੀਟਰ = 324 × 0, 001 ਕਿਮੀ = 0 . 324 ਕਿਮੀ ਹੈ।