ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮਦਦ:ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ ਲਈ IPA

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Czech language and Slovak language pronunciations in Wikipedia articles.

Stress is always on the first syllable.

English approximations are in some cases very loose, and only intended to give a general idea of the pronunciation. See Czech phonology and Slovak language for a more thorough look at the sounds.

IPA Examples nearest English equivalent
ਵਿਅੰਜਨ
b byl bill
c těšit, teď, lať stew (UK), ty-
d délka delta
dz dz heads (Slovak only)
bán jab
f foukat, záchvěv focus
ɡ gag, kdo gag
ɦ hořet ahead
j jenom yellow
ɟ ďas dew (UK), dy-
k kolo, ping-pong scold
l lak lack
m mouka mocha
n nyní ninny
ɲ koně, laň canyon
ŋ Hanka Hank
p pyl, nabob spill
r robot robot (trilled)
řeka simultaneous [r] and [ʒ] (Czech only)
r̝̊ chřest simultaneous [r] and [ʃ] (Czech only)
s stůl stole
ʃ šelest shell
t ten, led stand
ts cena bats
čas chase
v vítr vittle
w pravda, krv crowd (Slovak only)
x chomout, práh Bach
ʎ veľ failure (Slovak only)
z zima zoo
ʒ žár fusion
IPA Examples nearest English equivalent
Monophthongs
short
a matka father
ɛ let, päť let
ɪ klid, byl kid
o pod pot
u kup coop
long
máma as above, but longer
ɛː létat
klít, být cleat
móda as above, but longer
úroda, kůlna
Diphthongs
ou louka local
ɛu pneumonie say oo
au auto out
wo jahôd woe (Slovak only)
ja piaty young (Slovak only)
viera yes (Slovak only)
ju vyššiu use (Slovak only)
Syllabic consonants
Vltava little
l̩ː vĺča little left (long. Slovak only)
vrba US: verb (trilled)
r̩ː vŕba US: verb (trilled, long. Slovak only)
Stress
ˈ Stress falls on the first syllable of a word

ਫਰਮਾ:IPA keys horizontal