ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਧਾਰਭੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ 0 ਅਤੇ 1 ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਲੜੀ ਨਾਲ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ - ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਰਿਪਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧੁਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੁਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਦੋ ਅਵਸਥਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਓ ਅਤੇ Anticlock wise & clock wise, 1 ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ Pulse ਅਤੇ High ਅਤੇ 0 ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ No Pulse ਜਾਂ low।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ - ਪਹਿਲਾ ਕਰਿਆ ਸੰਕੇਤ (Operation code ਅਤੇ Opcode) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਲਤ ਸੰਕੇਤ (Location code ਅਤੇ Operand)। ਕਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕੜੇ ਕਿੱਥੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਰਹੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏ[ਸੋਧੋ]

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰਿਆਂਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਪਰਿਸੀਮਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ALU (Arithmatic Logic Unit) ਅਤੇ Control Unit ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ Memory Unit ਦੇ word ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ALU ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ALU ਉੱਤੇ ਚਲਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੰਨ: ਉਸ ALU ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੁੰਨ: ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਣਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕੇਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ Hardware Structure ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਹੇਤੁ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੰਕਾਂ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖਾਮੀਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਗੰਣਿਏ ਹੈ।