ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadgets-definition

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

browsing

 • modrollback[ResourceLoader|rights=rollback]|modrollback.js
 • ReferenceTooltips[ResourceLoader|skins=vector,vector-2022,monobook,timeless,modern,cologneblue|type=general|dependencies=mediawiki.cookie,jquery.client]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css
 • SocialMedia[ResourceLoader|default|rights=edit,autoconfirmed]|SocialMedia.js
 • Twinkle[ResourceLoader|dependencies=ext.gadget.morebits,ext.gadget.select2,mediawiki.api,mediawiki.language|rights=autoconfirmed|type=general|peers=Twinkle-pagestyles|requiresES6]|Twinkle.js|Twinkle.css|twinklearv.js|twinklewarn.js|twinkleblock.js|friendlywelcome.js|friendlyshared.js|friendlytalkback.js|twinklespeedy.js|twinkleprod.js|twinklexfd.js|twinkleimage.js|twinkleprotect.js|friendlytag.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|twinklefluff.js|twinkledeprod.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinklebatchundelete.js|twinkleconfig.js
 • morebits[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,mediawiki.Title,jquery.ui|hidden|requiresES6]|morebits.js|morebits.css
 • Twinkle-pagestyles[hidden|skins=vector,vector-2022]|Twinkle-pagestyles.css
 • select2[ResourceLoader|hidden]|select2.min.js|select2.min.css
 • responsiveContentBase[ResourceLoader|type=styles|hidden|skins=vector]|responsiveContentBase.css
 • responsiveContentBaseTimeless[ResourceLoader|type=styles|hidden|skins=timeless]|responsiveContentBaseTimeless.css
 • PrintOptions[ResourceLoader]|PrintOptions.js

categories

 • Cat-a-lot[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|type=general]|Cat-a-lot.js|Cat-a-lot.css
 • HotCat[ResourceLoader|default|rights=edit,purge]|HotCat.js

editing

 • ProveIt[ResourceLoader]|ProveIt.js
 • RTRC[ResourceLoader]|RTRC.js
 • wikEd[ResourceLoader|dependencies=jquery.textSelection,user.options]|wikEd.js
 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|purgetab.js
 • defaultsummaries[ResourceLoader|dependencies=oojs-ui-core]|defaultsummaries.js

appearance

 • DisambiguationLinks[ResourceLoader]|DisambiguationLinks.css
 • Gadget-switcher[ResourceLoader]|Gadget-switcher.js
 • switcher[ResourceLoader|default|targets=desktop,mobile]|switcher.js
 • edittop[ResourceLoader|dependencies=user.options,mediawiki.util|type=general]|edittop.js|edittop.css
 • ExternalSearch[ResourceLoader]|externalsearch.js
 • addsection-plus[ResourceLoader]|addsection-plus.js
 • WikidataInfo[ResourceLoader]|WikidataInfo.js
 • Numeral_converter[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|Numeral_converter.css|Numeral_converter.js
 • dark-mode-toggle[ResourceLoader|targets=desktop,mobile|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api,mediawiki.Uri,mediawiki.storage|peers=dark-mode-toggle-pagestyles]|dark-mode-toggle.js
 • dark-mode-toggle-pagestyles[hidden|targets=desktop,mobile|skins=vector,vector-2022,minerva,monobook]|dark-mode-toggle-pagestyles.css
 • XTools-ArticleInfo[ResourceLoader]|XTools-ArticleInfo.js
 • NoAnimations[ResourceLoader]|NoAnimations.js
 • responsiveContent[ResourceLoader|type=general|skins=vector,vector-2022|peers=responsiveContentBase]|responsiveContent.js
 • responsiveContentTimeless[ResourceLoader|type=general|skins=timeless|default|peers=responsiveContentBaseTimeless]|responsiveContentTimeless.js

modules

 • dark-mode[ResourceLoader|supportsUrlLoad|targets=desktop,mobile|skins=vector,vector-2022,monobook,modern,minerva,timeless]|dark-mode.css

test

 • mobile-sidebar[ResourceLoader|skins=vector,vector-2022]|mobile-sidebar.js|mobile-sidebar.css
 • MobileMaps[ResourceLoader|skins=minerva]|mobilemaps.js