ਰਾਫਟਿੰਗ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ ( ਨਦੀ ਦੀਆ ਉਫਨਦੀਆ ਲਹਰਾ) ਰਾਫਟਿੰਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਆਮ ਤੋ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾ ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ ( ਨਦੀ ਦੀਆ ਉਫਨਦੀਆ ਲਹਰਾ) ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਡਿਗਰੀਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤੀਨਿਧਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੋਖਿਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਤਰਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.[1] ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 1970 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰੀ ਹੋ ਗਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਖੇਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ, ਜੋ ਕੀ ਆਈ ਆਰ ਏਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੁਆ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਬਾਧਾਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਟੰਰਨੇਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਆਫ ਰਿਵਰ ਡਿਫ਼ੀਕਲਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂਹ ਜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਕਲਾਸ 1: ਭੂਤ ਛੋਟੇ ਖੁਰਦ੍ਰੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਯਾਦੀ)

ਕਲਾਸ 2: ਥੋੜਾ ਉਥਲਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕਲਾਸ 3: ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ, ਛੋਟਿਆ ਤਰੰਗਾ

ਕਲਾਸ 4: ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ, ਮੱਧ ਤਰੰਗਾ, ਕੁੱਛ ਚਟਾਨਾ, ਭੂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਕਲਾਸ 5: ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ, ਵੱਡੀਆ ਤਰੰਗਾ, ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ, ਸਟੀਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਲਾਸ 6: ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਫ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ, ਵੱਡੀਆ ਤਰੰਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਚਟਾਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ.

ਤਕਨੀਕ[ਸੋਧੋ]

ਵਾਇਟ ਵਾਟਰ ਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤੀਆ ਜਾ ਡੋੰਗਿਆ ਤੋ ਕਾਫੀ ਅਲਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੀ ਕੁਸ੍ਕ੍ਲਤਾ ਅਤੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਤਕਨੀਕਾ ਦੇ ਉਦਹਾਰਨ ਹਨ

ਪੰਚਿਗ: ਰਾਫ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਫਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆ ਅਤੇ ਡੋੰਗਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਕੇ ਟਕਰਾਉਦਾ ਹੈ. ਰਾਫਟਿੰਗ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦਲ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡ੍ਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਤਰੰਗਾ ਦੇ ਉਫਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਉਚ ਸਾਇਡਿੰਗ: ਜੇ ਰਾਫ਼ਟਰ ਤਰੰਗ ਦੇ ਉਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲਟਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਫਤਾਰ ਉਪਰ ਉਠ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲੋ ਸਾਇਡਿੰਗ: ਜਿਆਦਾਟਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਤਰੇ ਬਾਜ ਘਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਫਾਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇੜੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੈਪਿਸਜਿਗ (ਪਲਟਨਾ)[ਸੋਧੋ]

ਡੰਪ ਟ੍ਰਕ: ਰਾਫ਼ਟਸ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਸੇਂਟਰ ਓਫ ਮਾਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਫ਼ਟ (ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੇੜਾ) ਕੁਛ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਪਲਟੇ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਪ ਟ੍ਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਲੇਫਟ ਓਵਰ ਰਾਇਟ: ਰਾਫ਼ਟ (ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੇੜਾ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਇਡ ਓਵਰ ਸਾਇਡ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੇਫਟ (ਖਬੀ) ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਿਊਬ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਫਟ ਓਵਰ ਰਾਇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (vica versa)

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Hunter, Roy (July 2, 2007). "An analysis of whitewater rafting safety data: risk management for programme organizers". Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 7 (1): 21–35. doi:10.1080/14729670701349624. Retrieved Nov 18, 2014.