ਰਿਣ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਪੇਅ ਡੇ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਫਾਲੋਅਰ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਣ/ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ, ਫੈਡਰਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ. ਰਿਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਕਿਰਾਇਆ" ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਾਂਡ, ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਮੌਰਟਗੇਜਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ" ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

References[ਸੋਧੋ]