ਰੋਬੋਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਗੈਨੋਇਡ (gynoid) ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਆਭਾਸੀ (virtual) ਜਾਂ ਜੰਤਰਿਕ (mechanical) ਬਨਾਉਟੀ (artificial) ਏਜੰਟ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲਈ ਯਾਂਤਰਿਕੀ ਨਿਕਾਏ (electro - mechanical system) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ (intent) ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਭਿਕਰਣ (agency) ਹੈ . ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਬਦ ਭੌਤਿਕ ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ (virtual) ਸਾਫਟਵੇਯਰ ਏਜੰਟ (software agent), ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਆਭਾਸੀ ਸਾਫਟਵੇਯਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੋਟਸ (bots) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਪਾਈ ਹੈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੋਬੋਟੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: ਘੁੰਮਣਾ, ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸੱਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਰਸ਼ਿਤ ਕਰਣਾ ਜੋ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਣਾ .

ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਨਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ (autonomous) ਮਸ਼ੀਨੇ ਕੇਵਲ 20 ਵੀਆਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਿਜਿਟਲ (digital) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਰੋਬੋਟ ਯੁਨਿਮੇਟ (Unimate), 1961 ਵਿੱਚ ਠੱਪਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਲੋਂ ਧਾਤੁ ਦੇ ਗਰਮ ਟੁਕੜੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੜੇਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ . ਅੱਜ, ਵਾਣਿਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਰੋਬੋਟ (industrial robot) ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਸੇ ਜਿਆਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ (manufacturing), ਸਭਾ ਅਤੇ ਗਠਰੀ ਲਾਦਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ੀਏ ਖੋਜ, ਸਰਜਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟੋਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਰੋਬੋਟ (Domestic robot) ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂਬਹਰਹਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਚਾਲਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਖਲਨਾਇਕੀ, ਸੂਝਵਾਨ, ਕਲਾਬਾਜ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਕਕਸ਼ੋਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰੋਬੋਟਸ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੌੰਮਿਅ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਹਨ