ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਕਠਪੁਤਲੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਾਂ ਅਈਆਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਾਂਤ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ[ਸੋਧੋ]

 • ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਗਲਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
 • ਇੱਕ ਵੱਖ ਖਾਤਾ ਬਣਾਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਾਰ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ।
 • ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਰੱਦ, ਮਬਅਹਤੇ ਜਾਂ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
 • ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ।
 • ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ।
 • ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਵਰਤੋ ਉਸਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਵਿਧਵੰਸਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ।
 • ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਧੋਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੈਕਰ ਰੋਬਹ ਵਰਤੌਅਤ।
 • ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ।
 • ਨਵੇਂ ਪੰਨਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ।
 • ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਣ ਲਈ ਲਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾ ਸਿਧਕ।