ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ

ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀਰਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸਦਾ ਵੀਰਜ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਹਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੀਰਯ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਰਯ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੈ।

ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ-ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ "ਸਮਾਂ" ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ "ਐਂਟਰੀ" ਨਾਲ "ਐਗਜ਼ਿਟ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੇਚਿਓਰ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਦੋਸ਼, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੰਭੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਈਜੇਕੁਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜੇਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇਜ਼ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਜੂਸ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੁਕਵੇਂ ਸੈਕਸ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।