ਹਾਈਪੌਕਸੀਆ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੌਕਸੀਆ ਉਹ ਹਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪੌਕ੍ਸੀਆ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ- ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।