ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਗੁਣਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੀ ਤਿੰਨ ਬੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਥੈਲੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬੰਟੇ (4 × 3 = 12) ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2 × 3 = 6 ਗੁਣਾ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ।
4 × 5 = 20। ਵੱਡਾ ਆਇਤਕਾਰ 20 ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 1 ਯੂਨਿਟ ਗੁਣਾ 1 ਯੂਨਿਟ।
ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4.5m × 2.5m = 11.25m2 ; 41/2 × 21/2 = 111/4

ਗੁਣਾ (ਅਕਸਰ ਕਰਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ×, ਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਬਿੰਦੀ ਓਪਰੇਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ * ਨਾਲ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗਣਿਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "3 ਗੁਣਾ 4" ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇੱਥੇ, 3 ( ਗੁਣਕ ) ਅਤੇ 4 ( ਗੁਣਕ ) ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ, ਅਤੇ 12 ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ।