ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ

ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ (ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਲਾਇਰਿੰਗ (ਐਕਚਮੋਸਿਸ), ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਫ਼ਿਬ੍ਰੋਸਾਇਟਿਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ [ਸੋਧੋ]

ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੌਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮੋਟਾਮਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਕਾਰਨਹੈ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸ ਵਧਾਉਣ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿਸਫ਼ ਨੋਡ ਹਟਾਉਣ, ਲੰਮਪਟੋਮੀ, ਜਾਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੀ, ਹੇਮੇਟੋਮਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਗਲੂਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹੇਮਟੋਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[1][2] ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਪੀਰੀਨ ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਹੂ-ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।[3]

ਪੜਤਾਲ[ਸੋਧੋ]

ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਟੋਮਾ ਅਤੇ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਸੌਰਓਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਖਰਕਿਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[4] ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।[1] ਅਤੇ ਇਹ ਐਮ ਇਲਮੇਜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[5]

ਪਾਥੋਫਜ਼ੀਓਲੋਜੀ[ਸੋਧੋ]

ਖੂਨ ਦੇ ਰੀਬੇਸੋਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਮੋਟਾ ਅਕਸਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਹੈਮਤੋਮਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਰੈਸਟ ਹੈਮਾਟੋਮਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ, ਜਲੂਣ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਬਰੇਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਟਾਕ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਮੋਟਾ ਸੇਰਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮੈਟਮੌਸਮਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੂਸਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਮੈਟੋਮਾਜ਼ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।[6] ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪਲਾਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੀਮਾਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲਕ ਕੰਟਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[7]

ਇਲਾਜ[ਸੋਧੋ]

ਛੋਟੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੇਮਟੋਮਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਮਟੋਮਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੇਮਟੋਮਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੇਮਟੋਮਸ ਜੋ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੇਮਟੋਮ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।[8] ਹਾਇਮੈਟੋਮਾ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ) ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 "Breast hematoma". radiopaedia.org. Retrieved 18 November 2014.
  2. Salemis NS (2012). "Breast hematoma complicating anticoagulant therapy: management and literature review". Breast Disease (review). 34 (1): 25–8. doi:10.3233/BD-130344. PMID 23507668.
  3. Michael S. Sabel (23 April 2009). Essentials of Breast Surgery: A Volume in the Surgical Foundations Series. Elsevier Health Sciences. p. 177. ISBN 0-323-07464-2.
  4. Christof Sohn; Jens-U. Blohmer; Ulrike Hamper (1999). Breast Ultrasound: A Systematic Approach to Technique and।mage।nterpretation. Thieme. p. 98. ISBN 978-3-13-111531-7.
  5. Ulrich Brinck (January 2004). Practical MR Mammography. Thieme. p. 99. ISBN 978-3-13-132031-5.
  6. Xue, D.Q.; Qian, C.; Yang, L.; Wang, X.F. (2012). "Risk factors for surgical site infections after breast surgery: A systematic review and meta-analysis". European Journal of Surgical Oncology (review). 38 (5): 375–381. doi:10.1016/j.ejso.2012.02.179. ISSN 0748-7983. PMID 22421530.
  7. Handel, Neal; Cordray, Tracy; Gutierrez, Jaime; Jensen, J Arthur (2006). "A Long-Term Study of Outcomes, Complications, and Patient Satisfaction with Breast।mplants". Plastic and Reconstructive Surgery. 117 (3): 757–767. doi:10.1097/01.prs.0000201457.00772.1d. ISSN 0032-1052. PMID 16525261., see sections "Results" and "Conclusions"
  8. W. G. Cance (1 January 2001). Breast Surgery. IOS Press. p. 96. ISBN 978-1-58603-159-6.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]