ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਦਹਾਕੇ, ਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

ਸਦੀ ਦਹਾਕਾ
ਦੂਜਾ ਯੁਗ ਬੀਸੀ
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1790 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1780 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1770 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1760 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1750 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1740 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1730 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1720 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1710 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1700 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
17ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1690 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1680 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1670 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1660 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1650 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1640 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1630 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1620 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1610 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1600 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1590 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1580 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1570 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1560 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1550 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1540 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1530 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1520 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1510 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1500 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
15ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1490 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1480 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1470 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1460 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1450 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1440 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1420 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1410 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1400 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
14ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1390 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1380 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1370 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1360 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1350 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1340 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1330 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1320 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1310 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1300 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
13ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1290 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1280 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1270 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1260 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1250 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1240 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1230 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1220 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1210 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1200 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
12ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1190 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1180 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1170 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1160 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1150 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1140 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1130 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1120 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1110 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1100 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
11ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 1090 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1080 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1070 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1060 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1050 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1040 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1030 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 1000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
ਪਹਿਲਾ ਯੁਗ ਬੀਸੀ
10ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 940 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 930 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 920 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 910 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 900 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
9ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 890 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 880 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 870 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 860 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 850 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 840 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 830 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 820 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 810 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 800 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
8ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 790 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 780 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 770 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 760 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 750 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 740 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 730 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 720 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 710 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 700 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
7ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 690 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 680 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 670 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 660 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 650 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 640 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 630 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 620 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 610 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 600 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
6ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 590 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 580 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 570 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 560 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 550 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 540 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 530 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 520 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 510 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 500 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
5ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 490 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 480 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 470 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 460 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 450 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 440 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 420 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 410 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 400 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
4ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 390 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 380 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 370 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 360 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 350 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 340 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 330 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 320 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 310 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 300 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
3ਜੀ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 290 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 280 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 270 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 260 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 250 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 240 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 230 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 220 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 210 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 200 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
2ਜੀ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 190 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 180 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 170 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 160 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 150 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 140 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 130 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 120 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 110 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 100 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ
1ਲੀ ਸਦੀ ਬੀਸੀ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 60 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 50 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 40 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 30 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 20 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 10 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ 0 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਸੀ (9 yrs)
ਪਹਿਲਾ ਯੁਗ
1ਲੀ ਸਦੀ 0 ਦਾ ਦਹਾਕਾ (9 yrs) 10 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 20 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 30 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 40 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 50 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 60 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
2ਜੀ ਸਦੀ 100 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 110 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 120 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 130 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 140 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 150 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 160 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 170 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 180 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 190 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
3ਜੀ ਸਦੀ 200 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 210 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 220 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 230 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 240 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 250 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 260 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 270 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 280 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 290 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
4ਵੀਂ ਸਦੀ 300 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 310 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 320 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 330 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 340 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 350 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 360 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 370 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 380 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 390 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
5ਵੀਂ ਸਦੀ 400 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 410 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 420 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 440 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 450 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 460 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 470 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 480 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 490 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
6ਵੀਂ ਸਦੀ 500 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 510 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 520 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 530 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 540 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 550 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 560 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 570 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 580 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 590 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
7ਵੀਂ ਸਦੀ 600 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 610 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 620 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 630 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 640 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 650 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 660 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 670 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 680 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 690 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
8ਵੀਂ ਸਦੀ 700 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 710 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 720 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 730 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 740 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 750 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 760 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 770 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 780 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 790 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
9ਵੀਂ ਸਦੀ 800 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 810 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 820 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 830 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 840 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 850 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 860 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 870 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 880 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 890 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
10ਵੀਂ ਸਦੀ 900 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 910 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 920 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 930 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 940 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਦੂਜਾ ਯੁਗ
11ਵੀਂ ਸਦੀ 1000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1030 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1040 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1050 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1060 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1070 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1080 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1090 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
12ਵੀਂ ਸਦੀ 1100 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1110 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1120 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1130 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1140 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1150 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1160 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1170 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1180 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1190 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
13ਵੀਂ ਸਦੀ 1200 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1210 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1220 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1230 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1240 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1250 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1260 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1270 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1280 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1290 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
14ਵੀਂ ਸਦੀ 1300 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1310 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1320 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1330 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1340 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1350 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1360 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1370 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1380 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1390 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
15ਵੀਂ ਸਦੀ 1400 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1410 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1420 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1440 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1450 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1460 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1470 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1480 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1490 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
16ਵੀਂ ਸਦੀ 1500 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1510 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1520 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1530 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1540 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1550 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1560 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1570 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1580 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1590 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
17ਵੀਂ ਸਦੀ 1600 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1610 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1620 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1630 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1640 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1650 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1660 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1670 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1680 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1690 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
18ਵੀਂ ਸਦੀ 1700 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1710 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1720 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1730 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1740 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1750 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1760 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1770 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1780 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1790 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
19ਵੀਂ ਸਦੀ 1800 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1810 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1820 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1830 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1840 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1850 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1860 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1870 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1880 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1890 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
20ਵੀਂ ਸਦੀ 1900 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1910 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1920 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1930 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1940 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਤੀਜਾ ਯੁਗ
21ਵੀਂ ਸਦੀ 2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2030 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2040 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2050 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2060 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2070 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2080 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 2090 ਦਾ ਦਹਾਕਾ