ਫਰਮਾ:Convert/list of units

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

The table below lists units supported by this template. It is divided up according to the quantity being measured. Not all supported units are listed here; there are links to more complete lists for each quantity.

The codes listed in the code column (column 3) are accepted as input by the template. These can be used as the second or third unnamed parameter. For some units there exist alternative codes. These are listed in brackets and have been incorporated to make the code more flexible for editors, e.g. °F or F may be entered.

The codes listed in the combinations column (column 7) can be used to produce multiple conversions. They can only be used as the third unnamed parameter, e.g. {{Convert|55|nmi|km mi}} produces "55 nautical miles (102 kਮੀ; 63 ਮੀਲ)".

Abridged list of units supported by {{Convert}}
Explanation
system unit unit-
code
symbol or
abbrev.
notes sample default
conversion
combination
output units
the system(s) to which the unit belongs units listed by name unit-code to use in template symbols shown in output other notes about the units sample of the default conversion for the unit output codes for multiple conversions


LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI megaਮੀਟਰ Mm Mਮੀ US spelling: megameter
1.0 Mਮੀ (3,280,839 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ)
kiloਮੀਟਰ km kਮੀ US spelling: kilometer
1.0 kਮੀ (3,280 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ)
  • km mi
ਮੀਟਰ m ਮੀ US spelling: meter
1.0 ਮੀ (3 ਫ਼ੁੱਟਇੰਚ)
  • m ft
  • m ftin
centiਮੀਟਰ cm cਮੀ US spelling: centimeter
1.0 cਮੀ (0.39 ਇੰਚ)
  • cm in
milliਮੀਟਰ mm mਮੀ US spelling: millimeter
1.0 mਮੀ (0.039 ਇੰਚ)
  • mm in
microਮੀਟਰ µm (um) μਮੀ US spelling: micrometer
1.0 μਮੀ (3.9×10−5 ਇੰਚ)
nanoਮੀਟਰ nm nਮੀ US spelling: nanometer
1.0 nਮੀ (3.9×10−8 ਇੰਚ)
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 1.0 Å (3.9×10−9 ਇੰਚ)
Imperial
&
US customary
ਮੀਲ mi (none) 1.0 ਮੀਲ ([convert: unknown unit])
  • mi km
ਫ਼ਰਲਾਂਗ furlong (none) 1.0 ਫ਼ਰਲਾਂਗ (660 ਫ਼ੁੱਟ; 200 ਮੀ)
chain chain (none) 1.0 chain (66 ਫ਼ੁੱਟ; 20 ਮੀ)
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 1.0 rd (17 ਫ਼ੁੱਟ; 5.0 ਮੀ)
fathom fathom (none) fathom ≡ 6 ft 1.0 fathom (6.0 ਫ਼ੁੱਟ; 1.8 ਮੀ)
yard yd yd assumes the international definition 1.0 yd (0.91 ਮੀ)
ਫ਼ੁੱਟ ft (foot) (none) ਫਰਮਾ:Convert/list of units/foot note 1.0 ਫ਼ੁੱਟ (0.30 ਮੀ)
  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)
ਇੰਚ in (none) 1.0 ਇੰਚ (25 mਮੀ)
  • in cm
  • in mm
Other nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1.0 nmi (1.9 kਮੀ; 1.2 ਮੀਲ)
parsec pc pc 1.0 pc (3.3 ly)
light-year ly ly 1.0 ly (63,000 AU)
astronomical unit AU AU 1.0 AU (150,000,000 kਮੀ; 93,000,000 ਮੀਲ)

ਫਰਮਾ:Convert/list of units/area/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/volume/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/speed/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/force/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/energy/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/temperature/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/mass/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/torque/short list ਫਰਮਾ:Convert/list of units/extra