ਮਦਦ:ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲਈ IPA

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents French pronunciations in Wikipedia articles.

English approximations are in some cases very rough, and only intended to give a general idea of the pronunciation. See French phonology for a more thorough look at the sounds.

French has no word-level stress, so stress marks should not be used in transcribing French words. See here for explanation.

Consonants
  IPA   Examples English approximation
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|b]] beau beau
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|d]] doux do
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|f]] fête; pharmacie festival
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɡ]] gain; guerre gain
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|k]] cabas; archque; aquarelle; kelvin sky
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|l]] loup loop
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|m]] mou; femme moo
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|n]] nous; bonne no
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɲ]] agneaux[1] roughly like canyon
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|p]] passé spy
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ʁ]] roue; rhume[2] roughly like loch (Scottish English)
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|s]] sa; hausse; ce; garçon; option; scie sir
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ʃ]] chou; schème; shampooing shoe
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|t]] tout; thé sty
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|v]] vous; wagon view
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|z]] hasard; zéro zeal
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ʒ]] joue; geai measure
Non-native consonants
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ŋ]] camping[3] camping
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|x]] jota; khamsin[4] loch (Scottish English)
Semivowels
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|j]] fief; payer; fille; travail yes
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|w]] oui; loi; moyen; web we
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɥ]] huit between yet and wet
Vowels
  IPA   Examples English approximation
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|a]] patte roughly like pat
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɑ]] pâte; glas[5] bra
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|e]] clé; les; chez; aller; pied pay
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɛ]] mère; est; abdomen; faite best
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɛː]] fête; mtre; reine; scène; caisse; rtre[6] says
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ə]] le; reposer[7] again (often elided)
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|i]] si; île; y bee
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|œ]] sœur; jeune roughly like bird
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ø]] ceux; jne roughly like bird
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|o]] sot; hôtel; haut; bureau roughly like law (British English)
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɔ]] sort; minimum not
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|u]] coup too
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|y]] tu; sûr roughly like few
Nasal vowels
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɑ̃]] sans; champ; vent; temps; Jean; taon[8] roughly like croissant
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɛ̃]] vin; impair; pain; daim; plein; Reims; bien[9] uh-huh
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|œ̃]] un; parfum[10] roughly like turn
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ɔ̃]] son; nom roughly like own
 
Suprasegmentals
IPA Example Explanation
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|ˈ]] moyen [mwaˈjɛ̃][11] phrasal stress
[[ਫਰਮਾ:IPAsym|.]] pays [pe.i][12] syllable boundary
les agneaux [lez‿aˈɲo] liaison[13]
 1. In European French, /ɲ/ is often pronounced [nj].
 2. The French rhotic varies from region to region, though it is often uvular, especially in Northern France; the more common pronunciations include a voiced uvular fricative [ʁ] and a uvular trill [ʀ] and sometimes [χ] (after voiceless consonants).
 3. In European French, /ŋ/ is often pronounced [ŋɡ].
 4. /x/ may be replaced by [ʁ].
 5. In Metropolitan French, /ɑ/ is often replaced by [a].
 6. In Metropolitan French, /ɛː/ is often replaced by [ɛ]. In Quebec French, /ɛː/ is often pronounced [aɛ̯].
 7. In French, /ə/ is pronounced with some lip rounding [ɵ̞]; for a number of speakers, it is also more front and may even be phonetically identical to the vowel of sœur [sœʁ]. In Metropolitan French, /ə/ is rounded and fronted, making it phonetically similar to /ø/.
 8. In Quebec French, /ɑ̃/ is pronounced [ã].
 9. In Quebec French, /ɛ̃/ is pronounced [ẽ].
 10. In Metropolitan French, /œ̃/ is often replaced by [ɛ̃].
 11. Stress falls on the last full syllable of a phrase, except in emphatic speech.
 12. Used sparingly.
 13. Latent final consonant is pronounced before a following vowel sound.

External links[ਸੋਧੋ]

ਫਰਮਾ:IPA keys horizontal