ਮਸੀਹਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਡੇਵਿਡ, ਡੂਰਾ ਯੂਰੋਪੋਸ, ਸੀਰੀਆ, ਦੀ ਮਸਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ: ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ

ਅਬਰਾਹਮ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾਮਸੀਹ ਹਿਬਰੂ: מָשִׁיחַ‎; ਯੂਨਾਨੀ: μεσσίας, Arabic: مسيح, romanized: masîḥ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ,[1][2] ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹ (ਮਸੀਹਾ) ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ: ਇਸਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚੀਮੰਡ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਪਰਸ ਮਹਾਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।[3]

ਹਾ ਮਾਸ਼ੀਅਚ (המשיח, 'ਮਸੀਹਾ', 'ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ'),[4] [lower-alpha 1] ਅਕਸਰ melekh mashiach (מלך המשיח 'ਰਾਜਾ ਮਸੀਹਾ') ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,[6] ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਦੀ ਦਾਊਦ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮਦ ਉੱਪਰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ,[7] ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਟਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ, ਮਸੀਹੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ[8] ਆਲਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।[1][2]

ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ: χριστός ਤੋਂ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਰਥੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।[9] ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਸਾਈ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਬਣ ਗਿਆ,[10] ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਰੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 Schochet, Jacob Immanuel. "Moshiach ben Yossef". Tutorial. moshiach.com. Archived from the original on 20 December 2002. Retrieved 2 December 2012.
  2. 2.0 2.1 Blidstein, Prof. Dr. Gerald J. "Messiah in Rabbinic Thought". Messiah. Jewish Virtual Library and Encyclopaedia Judaica 2008 The Gale Group. Retrieved 2 December 2012.
  3. "Cyrus". Jewish Encyclopedia (1906). "This prophet, Cyrus, through whom were to be redeemed His chosen people, whom he would glorify before all the world, was the promised Messiah, 'the shepherd of Yhwh' (xliv. 28, xlv. 1)."
  4. Telushkin, Joseph. "The Messiah". The Jewish Virtual Library Jewish Literacy. NY: William Morrow and Co., 1991. Reprinted by permission of the author. Retrieved 2 December 2012.
  5. "The Jewish Concept of Messiah and the Jewish Response to Christian Claims - Jews For Judaism". jewsforjudaism.org. Jews For Judaism. Archived from the original on 16 ਸਤੰਬਰ 2016. Retrieved 31 August 2016. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. Flusser, David. "Second Temple Period". Messiah. Encyclopaedia Judaica 2008. The Gale Group. Retrieved 2 December 2012.
  7. Megillah 17b–18a, Taanit 8b
  8. Sotah 9a
  9. Etymology Online
  10. Jesus of Nazareth, the central figure of Christianity, born c. 4 BC.


ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found