ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸੰਬੰਧਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ,ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਐਡਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ  ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜੀਵਿੱਚ in under, towards, before) ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਰੋਲ (of, for) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਸ਼ਬਦ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ in, under ਔਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ in England,under the table, of Jane।,nounpronoun, ਜ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ noun, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕਾਈਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਆਓਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ; ਇੱਕ postposition ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਹੈ prepositions ਦੀ ਬਜਾਏ postpositions – ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੰਗਲਡ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇ ਜੇਨ – ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, "ago" ਅਤੇ "ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ" ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, "ਤਿੰਨ ਦਿਨ ago" ਅਤੇ "ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ". ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, postpositions ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜ ਦੋਨੋ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਆਓਣਾ ਜ postposition ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ prepositional ਸ਼ਬਦ (ਜ postpositional ਸ਼ਬਦ, adpositional ਸ਼ਬਦ, ਆਦਿ.) – ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਖੇਡਣ, ਇੱਕ adverbial ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]