ਐਂਡਰੋਇਡ

From ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ
Jump to navigation Jump to search


ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[edit]