ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾਪਣ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸਵੇਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਨ
ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਮਤਲੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟੀਆਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਨ
ਵਿਸ਼ਸਤਾਪ੍ਰਸੂਤੀ
ਲੱਛਣਜੀ ਮਚਲਨਾ, ਉਲਟੀਆਂ[1]
ਗੁਝਲਤਾਵਰਨਿਕੀ ਇਨਸੈਫ਼ਲੋਪੈਥੀ, ਈਸੋਫੇਗਲ ਫਟਣਾ[1]
ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤਚੌਥਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਫਤਾ[2]
ਸਮਾਂਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 16 ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ[2]
ਕਾਰਨਅਣਜਾਣ[2]
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ[3]
ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਅਾਂਹਾਈਪਰਰੇਮੇਸਿਸ ਗਰੇਵੀਡੈਰਮ[1]
ਬਚਾਅਪ੍ਰਸਵਪੂਰਵ ਵਿਟਾਮਿਨ[3]
ਇਲਾਜਡੌਕਸਿਲਾਮੀਨ ਅਤੇ ਪੀਰੀਡੌਕਸਿਨ[3][4]
ਅਵਿਰਤੀ~75% of pregnancies[4][5]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਐਨਵੀਪੀ), ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਦੇ 4 ਵੇਂ ਅਤੇ 16 ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹਾਇਪਰਿਮੇਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.[1][6]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਓਨੀਕ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਪਹੂੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਡੌਕਸੀਲਾਇਮਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਈਰੀਡੋਕਸਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਬੂਤਾ ਅਨੂਸਾਰ ਅਦਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਥਾਇਲਪ੍ਡਨਿਸੋਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰ ਘੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬ ਫ਼ੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[5] ਲਗਭਗ 60% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਹੂਂਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਪਰੈਮੇਸਿਸ ਗਰੈਵਿਡੇਰਮ ਲਗਭਗ 1.6% ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ' ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵ੍ਰਨਿਕੀ ਐਂਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਐਸੋਫੈਜਲ ਰੱਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ[ਸੋਧੋ]

ਲਗਭਗ 66% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 33% ਸਿਰਫ ਮਤਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ [ਸੋਧੋ]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ[ਸੋਧੋ]

ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ
 • ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾ ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[7]
 • ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐੋਸਪੇਜੀਲ ਰੀਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਅਨਿਕ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਐਚਸੀਜੀ ਹੀ ਮਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਸੀਜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।[8]

ਰੱਖਿਆ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ[ਸੋਧੋ]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[9][10]

 • ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ।
 • ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ  ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[11] ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[12]

ਗਰੱਭਸਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|[13] ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|[14]

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਗਰਭਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ[ਸੋਧੋ]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।[15]

ਦਵਾਈਆਂ[ਸੋਧੋ]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਮੇਟਿਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਪੈਰਾਇਡੌਕਸਿਨ / ਡੌਕਸੀਲਾਮਾਈਨ, ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਿਨਹੀਡਰਾਈਨ), ਮੈਟੋਕਲੋਪਰਾਮਾਇਡ ਅਤੇ ਫਿਨੋਥਿਆਜ਼ੀਨਸ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੇਥਾਇਨਜਨ)। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਡੌਕਸੀਲੇਮਿਨ-ਪਾਈਰੀਡੋਕਸਨ ਮਿਸ਼ਰਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕਲਗਜਿਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕਲੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ "ਏ" ਨੂੰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹੈ।[16]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Practice Bulletin No. 153: Nausea and Vomiting of Pregnancy". Obstetrics and Gynecology. 126 (3): e12–24. September 2015. doi:10.1097/AOG.0000000000001048. PMID 26287788.
 2. 2.0 2.1 2.2 ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Fes2009
 3. 3.0 3.1 3.2 ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ACOG2015
 4. 4.0 4.1 ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Kor2014
 5. 5.0 5.1 Einarson, Thomas R.; Piwko, Charles; Koren, Gideon (2013-01-01). "Prevalence of nausea and vomiting of pregnancy in the USA: a meta analysis". Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. 20 (2): e163–170. ISSN 1710-6222. PMID 23863545.
 6. "Pregnancy". Office on Women's Health. September 27, 2010. Archived from the original on 10 December 2015. Retrieved 5 December 2015. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 7. Elizabeth Bauchner; Wendy Marquez. "Morning Sickness: Coping With The Worst". NY Metro Parents Magazine. Archived from the original on 2008-12-04. Retrieved 2008-07-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 8. Niebyl, Jennifer R. (2010). "Nausea and Vomiting in Pregnancy". New England Journal of Medicine. 363 (16): 1544–1550. doi:10.1056/NEJMcp1003896. PMID 20942670.
 9. Nesse, Randolphe M; Williams, George C (1996). Why We Get Sick (1st ed.). New York: Vintage Books. p. 290.
 10. "Rates of nausea and vomiting in pregnancy and dietary characteristics across populations". Proceedings of the Royal Society B. 273 (1601): 2675–2679. October 2006. doi:10.1098/rspb.2006.3633. PMC 1635459. PMID 17002954.
 11. Chan, Ronna L.; Olshan, A. F.; Savitz, D. A.; Herring, A. H.; Daniels, J. L.; Peterson, H. B.; Martin, S. L. (Sep 22, 2010). "Severity and duration of nausea and vomiting symptoms in pregnancy and spontaneous abortion". Human Reproduction. 25 (11): 2907–12. doi:10.1093/humrep/deq260. PMC 3140259. PMID 20861299. Archived from the original on 2011-12-13. {{cite journal}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help); Unknown parameter |displayauthors= ignored (|display-authors= suggested) (help)
 12. Sherman, Paul W.; Flaxman, Samuel M. (2002). "Nausea and vomiting of pregnancy in an evolutionary perspective". Am J Obstet Gynecol. 186 (5): S190–S197. CiteSeerX 10.1.1.611.7889. doi:10.1067/mob.2002.122593. PMID 12011885.
 13. Haig, David (October 1993). "Genetic conflicts in human pregnancy" (Submitted manuscript). Quarterly Review of Biology. 68 (4): 495–532. doi:10.1086/418300. PMID 8115596.
 14. Flaxman, Samuel M.; Sherman, Paul W. (June 2000). "Morning sickness: a mechanism for protecting mother and embryo". Quarterly Review of Biology. 75 (2): 113–148. doi:10.1086/393377. PMID 10858967.
 15. Matthews, A; Haas, DM; O'Mathúna, DP; Dowswell, T (8 September 2015). "Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy". The Cochrane Database of Systematic Reviews (9): CD007575. doi:10.1002/14651858.CD007575.pub4. PMID 26348534.
 16. "The outpatient management and special considerations of nausea and vomiting in pregnancy". Semin Perinatol. 38 (14): 496–502. September 2014. doi:10.1053/j.semperi.2014.08.014. PMID 25267280.