ਜ਼ਾਈਲਮ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਕਿਸੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤਸਵੀਰ 8 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਈਲਮ ਨਾੜੀਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫ਼ਲੋਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਾਈਲਮ (English: xylem) ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ξύλον (ਜ਼ਾਈਲੌਨ), ਮਤਲਬ "ਲੱਕੜ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰ ਵੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ।