ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਜਾ ਸਟਰੇਨ ਜਾ ਸਟਰੇਨ ਡੀਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦ -ਰੰਗ ਆਭਾ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ. ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਪਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ, ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿਚਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਗਰਭ, ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਰਮੋਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ[1] ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ striae atrophicae, vergetures, stria distensae, striae cutis distensae, lineae atrophicae, linea albicante ਇਸ ਤਰਹ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.

ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ, ਛਾਤੀ, ਪੱਟ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਹੇਠਲੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ buttocks 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ striae gravidarum ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.[2]

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ[ਸੋਧੋ]

ਸਟਰੇਨ ਜਾ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਲ ਜਾ ਜਾਮਨੀ ਜਖਮਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਆਮ ਸਥਾਨ ਪੇਟ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨੇੜੇ), ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਛਾਤੀ, ਬਾਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਕਛਾ, ਪਿਠ ਤੇ, ਪੱਟ (ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ), ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ buttocks ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਖਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਰੰਜਾਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗਹ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਤੇ ਨਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.[3][4]

ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਟਿਸ਼ੂਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਧ ਲਚਕੀਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਲਨ, ਖੁਜਲੀ ਜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਮ ਕਰਨ ਦੋ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ[5] ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[6] ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਆਮ ਤੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਹਿਰਾ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆ ਹਨ[7] ਅਤੇ ਗਰਬ ਧਾਰਨ ਤੋ ਵਾਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ[8]

ਕਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

Mayo ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਖਿਚਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ adrenal glands ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਰੇਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ (ਚਰਬੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ "ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰਾਇਡ ਕਰੀਮਾਂ, ਲੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਹਲਰਸ-ਡੈਨਲੋਸ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕੁਸ਼ਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਮਾਰਫਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ "ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਰਭ[ਸੋਧੋ]

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈ ਗ੍ਰੈਵੀਡਾਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ. ਤਕਰੀਬਨ 90% affectedਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.[ਸੋਧੋ]

ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸਟ੍ਰੈਚਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 324 ofਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (33 ਪੌਂਡ) ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ.[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰਮੇਸ ਦੇ ਫਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਟ੍ਰੋਫੀ ਅਤੇ ਰੀਟ ਰੀਡਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦਾਗ ਅਕਸਰ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ' ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.[ਸੋਧੋ]

ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ, ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰਾਈਏ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੇਕਸਿਨ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿopਕੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾਇਡਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁੜੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟਰਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵਾਨ ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.[ਸੋਧੋ]

ਆਵਾਜਾਈ ਗਰੈਵੀਡਾਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ 50% -90% ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈ ਗ੍ਰੈਵੀਡਰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਲਗਭਗ 45% ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰੈਵੀਡਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲ ਵੀ ਸਟਰੀਏ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ[ਸੋਧੋ]

ਰੋਕਥਾਮ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ. ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਸੇਂਟੇਲਾ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਇਲਾਜ[ਸੋਧੋ]

ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ.

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ, ਗਲਾਈਕੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਰਮਾਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਟੌਪਿਕਲ ਟਰੇਟੀਨੋਇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੇਰਾਟੋਜਨ (ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਾਰਬੋਕਸਿਥੇਰਿਪੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਗਰਭਵਤੀ pregnancyਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦੋਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈ ਐਟ੍ਰੋਫਾਈਸੀ, ਵਰਜੈਚਰਜ਼, ਸਟਰਾਈਆ ਡਿਸਐਨਸੈ, ਸਟ੍ਰਾਈ ਕੂਟਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਲਾਈਨ ਐਟ੍ਰੋਫਿਕਾ, ਲਾਈਨ ਅਲਬੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Bernstein, Eric. What Causes Stretch Marks? Archived 2009-05-02 at the Wayback Machine.. 15 December 2008. The Patient's Guide to Stretch Marks. 10 Feb 2009
  2. "Are Pregnancy Stretch Marks Different?". American Pregnancy Association. Archived from the original on 2013-01-19. Retrieved 2016-04-08. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  3. "Stretch Mark". Encyclopædia Britannica. Retrieved 1 November 2009.
  4. "Stretch Marks Removal". drbatul.com. Retrieved 8 April 2016.
  5. "How to prevent and treat stretch marks". iVillage. Archived from the original on 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2010. Retrieved 1 November 2009. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. "Stretch Mark". Retrieved 2011-11-10.
  7. Chang, AL; Agredano, YZ; Kimball, AB (2004). "Risk factors associated with striae gravidarum". J Am Acad Dermatol. 51: 881–5. doi:10.1016/j.jaad.2004.05.030.
  8. James, William D.; Berger, Timothy G.; et al. (2006). Andrews' Diseases of the Skin: clinical Dermatology. Saunders Elsevier. ISBN 0-7216-2921-0.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)