ਗਣਿਤਿਕ ਸਥਿਰਾਂਕ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਇੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਥਿਰਾਂਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ (ਸੰਖਿਆ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਥਿਰਾਂਕ π (ਪਾਈ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਇਸਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ (ਅਰਧ-ਵਿਆਸ) ਪ੍ਰਤਿ ਅਨੁਪਾਤ (ਰੇਸ਼ੋ)। ਇਹ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ[ਸੋਧੋ]

ਸਥਿਰਾਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ[ਸੋਧੋ]

ਨਾਮ, ਮੁੱਲ, OEIS ਅਦਿ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਔਰਡਰ ਨੂੰਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ..

Wiki letter w.svg ਇਸ ਹਿੱਸੇ/ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Crystal txt.png
Value Name Graphics Symbol LaTeX Formula OEIS Continued fraction Year Web format
0.74048 04896 93061 04116[Mw 1] Hermite constant Sphere packing 3D Kepler conjecture[1] Pyramid of 35 spheres animation large.gif The Flyspeck project, led by Thomas Hales, demonstrated in 2014 that Kepler's conjecture is true.[2]
 pi/(3 sqrt(2))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,1,5,1,4,2,2,1,1,2,2,2,6,1,1,1,5,2,1,1,1, ...] 1611 0.74048048969306104116931349834344894
22.45915 77183 61045 47342 pi^e[3]

 pi^e
ਫਰਮਾ:OEIS2C [22;2,5,1,1,1,1,1,3,2,1,1,3,9,15,25,1,1,5,...] 22.4591577183610454734271522045437350
2.80777 02420 28519 36522[Mw 2] Fransén-Robinson constant[4]


N[int[0 to ] {1/Gamma(x)}]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,4,4,1,18,5,1,3,4,1,5,3,6,1,1,1,5,1,1,1...] 1978 2.80777024202851936522150118655777293
1.30568 6729 ≈ by Thomas & Dhar
1.30568 8 ≈ by McMullen[Mw 3]
Fractal dimension of the Apollonian packing of circles
[5]  · [6]
ApollonianGasket-15 32 32 33.svg
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,2,3,16,8,10,3,1,1,2,1,3,1,2,13,1,1,4,1,5,...] 1994
1998
1.305686729 ≈
1.305688 ≈
0.43828 29367 27032 11162

0.36059 24718 71385 485 i[Mw 4]

Infinite Tetration of i[7]


 i^i^i^i^i^i^...
C ਫਰਮਾ:OEIS2C
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[0;2,3,1,1,4,2,2,1,10,2,1,3,1,8,2,1,2,1, ...]
+ [0;2,1,3,2,2,3,1,5,5,1,2,1,10,10,6,1,1...] i
0.43828293672703211162697516355126482
+ 0.36059247187138548595294052690600 i
0.92883 58271[Mw 5] Sum of the reciprocals of the averages of the twin prime pairs, JJGJJG
1/4 + 1/6 + 1/12 + 1/18 + 1/30 + 1/42 + 1/60 + 1/72 + ...
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0; 1, 13, 19, 4, 2, 3, 1, 1] 2014 0.928835827131
0.63092 97535 71457 43709[Mw 6] Fractal dimension of the Cantor set[8] Cantor5.svg
log(2)/log(3) 
 N[3^x=2]
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,2,2,3,1,5,2,23,2,2,1,1,55,1,4,3,1,1,...] 0.63092975357145743709952711434276085
0.31830 98861 83790 67153[Mw 7] ।nverse of Pi, Ramanujan[9]


 2 sqrt(2)/9801 
 * Sum[n=0 to ] 
 {((4n)!/n!^4)
 *(1103+ 26390n)
 / 396^(4n)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,7,15,292,1,1,1,2,1,3,1,14,2,1,1,2,2,2,...] 0.31830988618379067153776752674502872
0.28878 80950 86602 42127[Mw 8] Flajolet and Richmond[10]


 prod[n=1 to ]
{1-1/2^n}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,2,6,4,1,2,1,9,2,1,2,3,2,3,5,1,2,1,1,6,1,...] 1992 0.28878809508660242127889972192923078
1.53960 07178 39002 03869[Mw 9] Lieb's square ice constant[11] Sixvertex2.png
 (4/3)^(3/2)
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,5,1,4,2,1,6,1,6,1,2,4,1,5,1,1,2,...] 1967 1.53960071783900203869106341467188655
0.20787 95763 50761 90854[Mw 10] [12]

 e^(-π/2)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;4,1,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,7,1,20,1,3,6,10,...] 1746 0.20787957635076190854695561983497877
4.53236 01418 27193 80962 Van der Pauw constant
 π/ln(2)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [4;1,1,7,4,2,3,3,1,4,1,1,4,7,2,3,3,12,2,1,...] 4.53236014182719380962768294571666681
0.76159 41559 55764 88811[Mw 11] Hyperbolic tangent of 1[13] Hyperbolic Tangent.svg
 (e-1/e)/(e+1/e)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,...]
= [0;2p+1], p∈ℕ
0.76159415595576488811945828260479359
0.59017 02995 08048 11302[Mw 12] Chebyshev constant[14] · [15](Gamma(1/4)^2)
/(4 pi^(3/2))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,2,3,1,2,41,1,6,5,124,5,2,2,1,1,6,1,2,...] 0.59017029950804811302266897027924429
0.07077 60393 11528 80353

-0.68400 03894 37932 129 i[Ow 1]

MKB constant
[16] · [17] · [18]
lim_(2n->) int[1 to 2n] 
 {exp(i*Pi*x)*x^(1/x) dx}
C ਫਰਮਾ:OEIS2C
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[0;14,7,1,2,1,23,2,1,8,16,1,1,3,1,26,1,6,1,1, ...]
- [0;1,2,6,13,41,112,1,25,1,1,1,1,3,13,2,1, ...] i
2009 0.07077603931152880353952802183028200
-0.68400038943793212918274445999266 i
1.25992 10498 94873 16476[Mw 13] Cube root of 2
Delian Constant
Riemann surface cube root.jpg
2^(1/3)
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,1,5,1,1,4,1,1,8,1,14,1,10,2,1,4,12,2,3,...] 1.25992104989487316476721060727822835
1.09317 04591 95490 89396[Mw 14] Smarandache Constant[19] where μ(n) is the Kempner function ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;10,1,2,1,2,1,13,3,1,6,1,2,11,4,6,2,15,1,1,...] 1.09317045919549089396820137014520832
0.62481 05338 43826 58687
+ 1.30024 25902 20120 419 i
Generalized continued fraction
of i
i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(
i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(
i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(
i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(i+i/(
...)))))))))))))))))))))
C A ਫਰਮਾ:OEIS2C

ਫਰਮਾ:OEIS2C
[i;1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,i,1,..]
= [0;1,i]
0.62481053384382658687960444744285144
+ 1.30024259022012041915890982074952 i
3.05940 74053 42576 14453[Mw 15][Ow 2] Double factorial
constant
Double factorial.PNG
Sum[n=0 to ]{1/n!!}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [3;16,1,4,1,66,10,1,1,1,1,2,5,1,2,1,1,1,1,1,2,...] 3.05940740534257614453947549923327861
5.97798 68121 78349 12266[Mw 16] Madelung Constant 2[20]


Pi Log[3]Sqrt[3]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [5;1,44,2,2,1,15,1,1,12,1,65,11,1,3,1,1,...] 5.97798681217834912266905331933922774
0.91893 85332 04672 74178[Mw 17] Raabe's formula[21]


integral_a^(a+1)
{log(Gamma(x))+a-a log(a)} dx
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,11,2,1,36,1,1,3,3,5,3,1,18,2,1,1,2,2,1,1,...] 0.91893853320467274178032973640561763
2.20741 60991 62477 96230[Mw 18] Lower limit in the moving sofa problem[22] Hammersley sofa animated.gif
pi/2 + 2/pi
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;4,1,4,1,1,2,5,1,11,1,1,5,1,6,1,3,1,1,1,1,7,...] 1967 2.20741609916247796230685674512980889
1.17628 08182 59917 50654[Mw 19] Salem number,[23]

Lehmer's conjecture
x^10+x^9-x^7-x^6 
 -x^5-x^4-x^3+x+1
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;5,1,2,17,1,7,2,1,1,2,4,7,2,2,1,1,15,1,1, ... 1983? 1.17628081825991750654407033847403505
0.37395 58136 19202 28805[Mw 20] Artin constant[24]
Prod[n=1 to ] 
 {1-1/(prime(n) 
 (prime(n)-1))}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;2,1,2,14,1,1,2,3,5,1,3,1,5,1,1,2,3,5,46,...] 1999 0.37395581361920228805472805434641641
0.42215 77331 15826 62702[Mw 21] Volume of Reuleaux tetrahedron[25] ReuleauxTetrahedron Animation.gif
(3*Sqrt[2] - 49*Pi + 162*ArcTan[Sqrt[2]])/12
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;2,2,1,2,2,7,4,4,287,1,6,1,2,1,8,5,1,1,1,1, ...] 0.42215773311582662702336591662385075
2.82641 99970 67591 57554[Mw 22] Murata Constant[26]
Prod[n=1 to ]
{1+1/(prime(n)
-1)^2}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,4,1,3,5,2,2,2,4,3,2,1,3,2,1,1,1,8,2,2,28,...] 2.82641999706759157554639174723695374
1.09864 19643 94156 48573[Mw 23] Paris Constant con y ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;10,7,3,1,3,1,5,1,4,2,7,1,2,3,22,1,2,5,2,1,...] 1.09864196439415648573466891734359621
2.39996 32297 28653 32223[Mw 24]
Radians
Golden angle[27] Golden Angle.svgSunflower.svg = 137.5077640500378546 ...°
(4-2*Phi)*Pi
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;2,1,1,1087,4,4,120,2,1,1,2,1,1,7,7,2,11,...] 1907 2.39996322972865332223155550663361385
1.64218 84352 22121 13687[Mw 25] Lebesgue constant L2[28]


1/5 + sqrt(25 - 
 2*sqrt(5))/Pi
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,1,3,1,6,1,5,2,2,3,1,2,7,1,3,5,2,2,1,1,...] 1910 1.64218843522212113687362798892294034
1.26408 47353 05301 11307[Mw 26] Vardi constant[29]


ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,1,3,1,2,5,54,7,1,2,1,2,3,15,1,2,1,1,2,1,...] 1991 1.26408473530530111307959958416466949
1.5065918849 ± 0.0000000028[Mw 27] Area of the Mandelbrot fractal[30] Mandelbrot sequence new.gif This is conjectured to be: ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,37,2,2,1,10,1,1,2,2,4,1,1,1,1,5,4,...] 1912 1.50659177 +/- 0.00000008

1.61111 49258 08376 736
111···111 27224 36828[Mw 28]
183213 ones
Exponential factorial constant T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1; 1, 1, 1, 1, 2, 1, 808, 2, 1, 2, 1, 14,...] 1.61111492580837673611111111111111111
1.11786 41511 89944 97314[Mw 29] Goh-Schmutz constant[31]
  • Ei: Exponential।ntegral
Integrate{
log(s+1)
/(E^s-1)}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;8,2,15,2,7,2,1,1,1,1,2,3,5,3,5,1,1,4,13,1,...] 1.11786415118994497314040996202656544
0.31813 15052 04764 13531

±1.33723 57014 30689 40 i[Ow 3]

Fixed points
Super-Logarithm[32] · Tetration
Slogez01.jpg

For an initial value of x different to , etc.

-W(-1)

where W=ProductLog
Lambert W function

C ਫਰਮਾ:OEIS2C
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[-i;1 +2i,1+i,6-i,1+2i,-7+3i,2i,2,1-2i,-1+i,-, ...] 0.31813150520476413531265425158766451
-1.33723570143068940890116214319371 i
0.28016 94990 23869 13303[Mw 30] Bernstein's constant[33]


1/(2 sqrt(pi))
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,1,1,3,9,6,3,1,3,14,34,2,1,1,60,2,2,1,1,...] 1913 0.28016949902386913303643649123067200
0.66016 18158 46869 57392[Mw 31] Twin Primes Constant[34]


prod[p=3 to ]
{p(p-2)/(p-1)^2
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,16,2,2,2,2,1,18,2,2,11,1,1,2,4,1,...] 1922 0.66016181584686957392781211001455577
1.22674 20107 20353 24441[Mw 32] Fibonacci Factorial constant[35]
prod[n=1 to ] 
 {1-((sqrt(5) -3)/2)^n}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;4,2,2,3,2,15,9,1,2,1,2,15,7,6,21,3,5,1,23,...] 1.22674201072035324441763023045536165
0.11494 20448 53296 20070[Mw 33] Kepler–Bouwkamp constant[36] Regular polygons qtl4.svg
prod[n=3 to ]
{cos(pi/n)}ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;8,1,2,2,1,272,2,1,41,6,1,3,1,1,26,4,1,1,...] 0.11494204485329620070104015746959874
1.78723 16501 82965 93301[Mw 34] Komornik–Loreti constant[37]


tk = Thue–Morse sequence

FindRoot[(prod[n=0 to ] 
{1-1/(x^2^n)}+(x-2)
/(x-1))= 0, {x, 1.7}, 
WorkingPrecision->30]
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,1,2,3,188,1,12,1,1,22,33,1,10,1,1,7,...] 1998 1.78723165018296593301327489033700839
3.30277 56377 31994 64655[Mw 35] Bronze ratio[38]


(3+sqrt 13)/2
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [3;3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,...]
= [3;3,...]
3.30277563773199464655961063373524797
0.82699 33431 32688 07426[Mw 36] Disk Covering[39] COVER5.gif
3 Sqrt[3]/(2 Pi)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,4,1,3,1,1,4,1,2,2,1,1,7,1,4,4,2,1,1,1,1,...] 1939
1949
0.82699334313268807426698974746945416
2.66514 41426 90225 18865[Mw 37] Gelfond–Schneider constant[40]
2^sqrt{2}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,1,1,72,3,4,1,3,2,1,1,1,14,1,2,1,1,3,1,...] 1934 2.66514414269022518865029724987313985
3.27582 29187 21811 15978[Mw 38] Khinchin-Lévy constant[41]
e^(\pi^2/(12 ln(2))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [3;3,1,1,1,2,29,1,130,1,12,3,8,2,4,1,3,55,...] 1936 3.27582291872181115978768188245384386
0.52382 25713 89864 40645[Mw 39] Chi Function
Hyperbolic cosine integral
Chi function.png

Chi(x)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,9,1,172,1,7,1,11,1,1,2,1,8,1,1,1,1,1,...] 0.52382257138986440645095829438325566
1.13198 82487 943[Mw 40] Viswanath constant[42] where an = Fibonacci sequence
lim_(n->) 
|a_n|^(1/n)
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;7,1,1,2,1,3,2,1,2,1,8,1,5,1,1,1,9,1,...] 1997 1.1319882487943 ...
1.23370 05501 36169 82735[Mw 41] Favard constant[43]
sum[n=1 to ]
{1/((2n-1)^2)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;4,3,1,1,2,2,5,1,1,1,1,2,1,2,1,10,4,3,1,1,...] 1902
a
1965
1.23370055013616982735431137498451889
2.50662 82746 31000 50241 Square root of 2 pi Stirling's Approximation Small.png Stirling's approximation
sqrt (2 pi)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,1,37,4,1,1,1,1,9,1,1,2,8,6,1,2,2,1,3,...] 1692
a
1770
2.50662827463100050241576528481104525
4.13273 13541 22492 93846 Square root of Tau·e

sqrt(2 pi e)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [4;7,1,1,6,1,5,1,1,1,8,3,1,2,2,15,2,1,1,2,4,...] 4.13273135412249293846939188429985264
0.97027 01143 92033 92574[Mw 42] Lochs constant[44]


6*ln(2)*ln(10)/Pi^2
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,32,1,1,1,2,1,46,7,2,7,10,8,1,71,1,37,1,1,...] 1964 0.97027011439203392574025601921001083
0.98770 03907 36053 46013[Mw 43] Area bounded by the
eccentric rotation of
Reuleaux triangle[45]
Rotation of Reuleaux triangle.gif where a= side length of the square
2 sqrt(3)+pi/6-3
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,80,3,3,2,1,1,1,4,2,2,1,1,1,8,1,2,10,1,2,...] 1914 0.98770039073605346013199991355832854
0.70444 22009 99165 59273 Carefree constant 2[46]N[prod[n=1 to ] 
 {1 - 1/(prime(n)* 
 (prime(n)+1))}]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,2,1,1,1,1,4,2,1,1,3,703,2,1,1,1,3,5,1,...] 0.70444220099916559273660335032663721
1.84775 90650 22573 51225[Mw 44] Connective constant[47][48] HEX-LATTICE-20.gif

as a root of the polynomial

sqrt(2+sqrt(2))
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,5,1,1,3,6,1,3,3,10,10,1,1,1,5,2,3,1,1,3,...] 1.84775906502257351225636637879357657
0.30366 30028 98732 65859[Mw 45] Gauss-Kuzmin-Wirsing constant[49]

where is an analytic function with .

ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,3,2,2,3,13,1,174,1,1,1,2,2,2,1,1,1,2,2,1,...] 1973 0.30366300289873265859744812190155623
1.57079 63267 94896 61923[Mw 46] Favard constant K1
Wallis product[50]
Wallis product-chart.png
Prod[n=1 to ] 
 {(4n^2)/(4n^2-1)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,3,31,1,145,1,4,2,8,1,6,1,2,3,1,4,1,5,1...] 1655 1.57079632679489661923132169163975144
1.60669 51524 15291 76378[Mw 47] Erdős–Borwein constant[51][52]


sum[n=1 to ]
{1/(2^n-1)}
I ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,1,1,5,2,1,2,29,4,1,2,2,2,2,6,1,7,1,...] 1949 1.60669515241529176378330152319092458
1.61803 39887 49894 84820[Mw 48] Phi, Golden ratio[53] Animation GoldenerSchnitt.gif
(1+5^(1/2))/2
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,...]
= [0;1,...]
-300 ~ 1.61803398874989484820458683436563811
1.64493 40668 48226 43647[Mw 49] Riemann Function Zeta(2)
Sum[n=1 to ]
{1/n^2}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,1,4,2,4,7,1,4,2,3,4,10 1,2,1,1,1,15,...] 1826
to
1866
1.64493406684822643647241516664602519
1.73205 08075 68877 29352[Mw 50] Theodorus constant[54] Square root of 3 in cube.svg
(3(3(3(3(3(3(3) 
 ^1/3)^1/3)^1/3) 
 ^1/3)^1/3)^1/3) 
 ^1/3 ...
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,...]
= [1;1,2,...]
-465
to
-398
1.73205080756887729352744634150587237
1.75793 27566 18004 53270[Mw 51] Kasner number
Fold[Sqrt[#1+#2]
 &,0,Reverse 
 [Range[20]]]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,7,1,1,1,2,3,1,4,1,1,2,1,2,20,1,2,2,...] 1878
a
1955
1.75793275661800453270881963821813852
2.29558 71493 92638 07403[Mw 52] Universal parabolic constant[55] Parabola animada.gif
ln(1+sqrt 2)+sqrt 2
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;3,2,1,1,1,1,3,3,1,1,4,2,3,2,7,1,6,1,8,7,2,1,...] 2.29558714939263807403429804918949038
1.78657 64593 65922 46345[Mw 53] Silverman constant[56]
ø() = Euler's totient function, σ1() = Divisor function.
Sum[n=1 to ] 
 {1/[EulerPhi(n) 
 DivisorSigma(1,n)]}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,1,2,5,1,65,11,2,1,2,13,1,4,1,1,1,2,5,4,...] 1.78657645936592246345859047554131575
2.59807 62113 53315 94029[Mw 54] Area of the regular hexagon with side equal to 1[57] Esagono.png
3 sqrt(3)/2
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,1,2,20,2,1,1,4,1,1,2,20,2,1,1,4,1,1,2,20,...]
[2;1,1,2,20,2,1,1,4]
2.59807621135331594029116951225880855
0.66131 70494 69622 33528[Mw 55] Feller-Tornier constant[58][prod[n=1 to ] 
 {1-2/prime(n)^2}] 
 /2 + 1/2
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,20,9,1,2,5,1,2,3,2,3,38,8,1,16,2,2,...] 1932 0.66131704946962233528976584627411853
1.46099 84862 06318 35815[Mw 56] Baxter's
Four-coloring
constant[59]
Mapamundi World map with four colours.svg Four-Coloring
Γ() = Gamma function
3×Gamma(1/3) 
 ^3/(4 pi^2)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,5,1,10,8,1,12,3,1,5,3,5,8,2,1,23,1,2,161,...] 1970 1.46099848620631835815887311784605969
1.92756 19754 82925 30426[Mw 57] Tetranacci constant

Positive root of
Root[x+x^-4-2=0]
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,12,1,4,7,1,21,1,2,1,4,6,1,10,1,2,2,1,7,1,...] 1.92756197548292530426190586173662216
1.00743 47568 84279 37609[Mw 58] DeVicci's tesseract constant 8-cell-orig.gif The largest cube that can pass through in an 4D hypercube.

Positive root of

Root[4*x^8-28*x^6 
 -7*x^4+16*x^2+16 
 =0]
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;134,1,1,73,3,1,5,2,1,6,3,11,4,1,5,5,1,1,48,...] 1.00743475688427937609825359523109914
1.70521 11401 05367 76428[Mw 59] Niven's constant[60]
1+ Sum[n=2 to ]
{1-(1/Zeta(n))}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,2,2,1,1,4,1,1,3,4,4,8,4,1,1,2,1,1,11,1,...] 1969 1.70521114010536776428855145343450816
0.60459 97880 78072 61686[Mw 60] Relationship among the area of an equilateral triangle and the inscribed circle. Fano plane.svg
Dirichlet series
Sum[1/(n 
Binomial[2 n, n])
, {n, 1, }]
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,1,8,10,2,2,3,3,1,9,2,5,4,1,27,27,6,6,...] 0.60459978807807261686469275254738524
1.15470 05383 79251 52901[Mw 61] Hermite constant[61]
2/sqrt(3)
A 1+
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[1;6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,...]
[1;6,2]
1.15470053837925152901829756100391491
0.41245 40336 40107 59778[Mw 62] Prouhet–Thue–Morse constant[62] Thue-MorseRecurrence.gif where is the Thue–Morse sequence and
Where
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;2,2,2,1,4,3,5,2,1,4,2,1,5,44,1,4,1,2,4,1,1,...] 0.41245403364010759778336136825845528
0.58057 75582 04892 40229[Mw 63] Pell constant[63]


N[1-prod[n=0 to ] 
 {1-1/(2^(2n+1)}]
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,2,1,1,1,1,14,1,3,1,1,6,9,18,7,1,27,1,1,...] 0.58057755820489240229004389229702574
0.66274 34193 49181 58097[Mw 64] Laplace limit[64] Laplace limit.png
(x e^sqrt(x^2+1))
/(sqrt(x^2+1)+1) = 1
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,27,1,1,1,8,2,154,2,4,1,5,1,1,2,1601,...] 1782 ~ 0.66274341934918158097474209710925290
0.17150 04931 41536 06586[Mw 65] Hall-Montgomery Constant[65]
1 + Pi^2/6 + 
2*PolyLog[2, -Sqrt[E]]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;5,1,4,1,10,1,1,11,18,1,2,19,14,1,51,1,2,1,...] 0.17150049314153606586043997155521210
1.55138 75245 48320 39226[Mw 66] Calabi triangle constant[66] Calabi triangle.svg
FindRoot[ 
 2x^3-2x^2-3x+2 
 ==0, {x, 1.5}, 
 WorkingPrecision->40]
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,4,2,1,2,1,5,2,1,3,1,1,390,1,1,2,11,6,2,...] 1946 ~ 1.55138752454832039226195251026462381
1.22541 67024 65177 64512[Mw 67] Gamma(3/4)[67]


(-1+3/4)!
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;4,2,3,2,2,1,1,1,2,1,4,7,1,171,3,2,3,1,1,8,3,...] 1.22541670246517764512909830336289053
1.20205 69031 59594 28539[Mw 68] Apéry's constant[68] Apéry's constant.svg

Sum[n=1 to ]
{1/n^3}
I ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;4,1,18,1,1,1,4,1,9,9,2,1,1,1,2,7,1,1,7,11,...] 1979 1.20205690315959428539973816151144999
0.91596 55941 77219 01505[Mw 69] Catalan's constant[69][70][71]


Sum[n=0 to ]
{(-1)^n/(2n+1)^2}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,10,1,8,1,88,4,1,1,7,22,1,2,3,26,1,11,...] 1864 0.91596559417721901505460351493238411
0.78539 81633 97448 30961[Mw 70] Beta(1)[72] Loglogisticcdf.svg
Sum[n=0 to ]
{(-1)^n/(2n+1)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0; 1,3,1,1,1,15,2,72,1,9,1,17,1,2,1,5,1,1,10,...] 1805
to
1859
0.78539816339744830961566084581987572
0.00131 76411 54853 17810[Mw 71] Heath-Brown–Moroz constant[73]
N[prod[n=1 to ] 
 {((1-1/prime(n))^7) 
 *(1+(7*prime(n)+1) 
 /(prime(n)^2))}]
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;758,1,13,1,2,3,56,8,1,1,1,1,1,143,1,1,1,2,...] 0.00131764115485317810981735232251358
0.56755 51633 06957 82538 Module of
।nfinite
Tetration of i
Mod(i^i^i^...)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,3,4,1,58,12,1,51,1,4,12,1,1,2,2,3,...] 0.56755516330695782538461314419245334
0.78343 05107 12134 40705[Mw 72] Sophomore's dream1
J.Bernoulli[74]
Reve etudiant.svg
Sum[n=1 to ] 
 {-(-1)^n /n^n}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,3,1,1,1,1,1,1,2,4,7,2,1,2,1,1,1,2,1,14,...] 1697 0.78343051071213440705926438652697546
1.29128 59970 62663 54040[Mw 73] Sophomore's dream2
J.Bernoulli[75]
Socd 001.png
Sum[n=1 to ] 
 {1/(n^n)}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,2,3,4,3,1,2,1,1,6,7,2,5,3,1,2,1,8,1,2,4,...] 1697 1.29128599706266354040728259059560054
0.70523 01717 91800 96514[Mw 74] Primorial constant
Sum of the product of inverse of primes [76]
Sum[k=1 to ] 
 (prod[n=1 to k] 
 {1/prime(n)})
I ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,2,1,1,4,1,2,1,1,6,13,1,4,1,16,6,1,1,4,...] 0.70523017179180096514743168288824851
0.14758 36176 50433 27417[Mw 75] Plouffe's gamma constant[77] Trigo-arctan-animation.gif
Arctan(1/2)/pi
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;6,1,3,2,5,1,6,5,3,1,1,2,1,1,2,3,1,2,3,2,2,...] 0.14758361765043327417540107622474052
0.15915 49430 91895 33576[Mw 76] Plouffe's A constant[78]


1/(2 pi)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;6,3,1,1,7,2,146,3,6,1,1,2,7,5,5,1,4,1,2,42,...] 0.15915494309189533576888376337251436
0.29156 09040 30818 78013[Mw 77] Dimer constant 2D,
Domino tiling[79][80]
Dominoes tiling 8x8.svg

C=Catalan

N[int[-pi to pi]
{arccosh(sqrt(
cos(t)+3)/sqrt(2))
/(4*Pi)dt}]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,2,3,16,8,10,3,1,1,2,1,3,1,2,13,1,1,4,1,5,...] 0.29156090403081878013838445646839491
0.49801 56681 18356 04271

0.15494 98283 01810 68512 i

Factorial(i)[81]
Integral_0^ 
 t^i/e^t dt
C ਫਰਮਾ:OEIS2C
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[0;6,2,4,1,8,1,46,2,2,3,5,1,10,7,5,1,7,2,...]
- [0;2,125,2,18,1,2,1,1,19,1,1,1,2,3,34,...] i
0.49801566811835604271369111746219809
- 0.15494982830181068512495513048388 i
2.09455 14815 42326 59148[Mw 78] Wallis Constant Wallis's Constant.png
(((45-sqrt(1929)) 
 /18))^(1/3)+ 
 (((45+sqrt(1929)) 
 /18))^(1/3)
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;10,1,1,2,1,3,1,1,12,3,5,1,1,2,1,6,1,11,4,...] 1616
to
1703
2.09455148154232659148238654057930296
0.72364 84022 98200 00940[Mw 79] Sarnak constant
N[prod[k=2 to ] 
 {1-(prime(k)+2) 
 /(prime(k)^3)}]
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,1,1,1,1,1,1,1,4,4,1,1,1,1,1,1,1,8,2,1,1,...] 0.72364840229820000940884914980912759
0.63212 05588 28557 67840[Mw 80] Time constant[82] Seq1.png

lim_(n->) (1- !n/n!) 
 !n=subfactorial
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,2,1,1,4,1,1,6,1,1,8,1,1,10,1,1,12,1,...]
= [0;1,1,1,2n], n∈ℕ
0.63212055882855767840447622983853913
1.04633 50667 70503 18098 Minkowski-Siegel mass constant[83]
N[prod[n=1 to ] 
 n! /(sqrt(2*Pi*n) 
 *(n/e)^n *(1+1/n) 
 ^(1/12))]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;21,1,1,2,1,1,4,2,1,5,7,2,1,20,1,1,1134,3,..] 1867
1885
1935
1.04633506677050318098095065697776037
5.24411 51085 84239 62092[Mw 81] Lemniscate Constant[84]
Lemniscate of Bernoulli.gif
Gamma[ 1/4 ]^2 
 /Sqrt[ 2 Pi ]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [5;4,10,2,1,2,3,29,4,1,2,1,2,1,2,1,4,9,1,4,1,2,...] 1718 5.24411510858423962092967917978223883
0.66170 71822 67176 23515[Mw 82] Robbins constant[85]
(4+17*2^(1/2)-6 
 *3^(1/2)+21*ln(1+ 
 2^(1/2))+42*ln(2+ 
 3^(1/2))-7*Pi)/105
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,21,1,2,1,4,10,1,2,2,1,3,11,1,331,1,4,...] 1978 0.66170718226717623515583113324841358
1.30357 72690 34296 39125[Mw 83] Conway constant[86] Conway constant.png A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,3,2,2,54,5,2,1,16,1,30,1,1,1,2,2,1,14,1,...] 1987 1.30357726903429639125709911215255189
1.18656 91104 15625 45282[Mw 84] Khinchin–Lévy constant[87]


pi^2 /(12 ln 2)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;5,2,1,3,1,1,28,18,16,3,2,6,2,6,1,1,5,5,9,...] 1935 1.18656911041562545282172297594723712
0.83564 88482 64721 05333 Baker constant[88] Baker constant.png
Sum[n=0 to ] 
 {((-1)^(n))/(3n+1)}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,5,11,1,4,1,6,1,4,1,1,1,2,1,3,2,2,2,2,1,3,...] 0.83564884826472105333710345970011076
23.10344 79094 20541 6160[Mw 85] Kempner Serie(0)[89]

(Excluding all denominators containing 0.)

1+1/2+1/3+1/4+1/5
+1/6+1/7+1/8+1/9
+1/11+1/12+1/13
+1/14+1/15+...
ਫਰਮਾ:OEIS2C [23;9,1,2,3244,1,1,5,1,2,2,8,3,1,1,6,1,84,1,...] 23.1034479094205416160340540433255981
0.98943 12738 31146 95174[Mw 86] Lebesgue constant[90] Fourier synthesis.svg
4/pi^2*[(2 
 Sum[k=1 to ] 
 {ln(k)/(4*k^2-1)}) 
 -poligamma(1/2)]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,93,1,1,1,1,1,1,1,7,1,12,2,15,1,2,7,2,1,5,...] ? 0.98943127383114695174164880901886671
0.19452 80494 65325 11361[Mw 87] 2nd du Bois-Reymond constant[91]
(e^2-7)/2
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,...]
= [0;2p+3], p∈ℕ
0.19452804946532511361521373028750390
0.78853 05659 11508 96106[Mw 88] Lüroth constant[92]
Constante de Lüroth.svg
Sum[n=2 to ] 
 log(n/(n-1))/n
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,3,1,2,1,2,4,1,127,1,2,2,1,3,8,1,1,2,1,16,...] 0.78853056591150896106027632216944432
1.18745 23511 26501 05459[Mw 89] Foias constant α[93]


Foias constant is the unique real number such that if x1 = α then the sequence diverges to ∞. When x1 = α,

ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;5,2,1,81,3,2,2,1,1,1,1,1,6,1,1,3,1,1,4,3,2,...] 2000 1.18745235112650105459548015839651935
2.29316 62874 11861 03150[Mw 90] Foias constant β Foias constant.png
x^(x+1) 
 = (x+1)^x
ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;3,2,2,3,4,2,3,2,130,1,1,1,1,1,6,3,2,1,15,1,...] 2000 2.29316628741186103150802829125080586
0.82246 70334 24113 21823[Mw 91] Nielsen-Ramanujan constant[94]


Sum[n=1 to ]
{((-1)^(n+1))/n^2}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,4,1,1,1,2,1,1,1,1,3,2,2,4,1,1,1,1,1,1,4...] 1909 0.82246703342411321823620758332301259
0.69314 71805 59945 30941[Mw 92] Natural logarithm of 2[95] Alternating Harmonic Series.PNG
Sum[n=1 to ]
{(-1)^(n+1)/n}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,3,1,6,3,1,1,2,1,1,1,1,3,10,1,1,1,2,1,1,...] 1550
to
1617
0.69314718055994530941723212145817657
0.47494 93799 87920 65033[Mw 93] Weierstrass constant[96]


(E^(Pi/8) Sqrt[Pi])
 /(4 2^(3/4) (1/4)!^2)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;2,9,2,11,1,6,1,4,6,3,19,9,217,1,2,4,8,6...] 1872 ? 0.47494937998792065033250463632798297
0.57721 56649 01532 86060[Mw 94] Euler–Mascheroni constant Euler-Mas.jpg

sum[n=1 to ]
|sum[k=0 to ]
{((-1)^k)/(2^n+k)}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,2,1,2,1,4,3,13,5,1,1,8,1,2,4,1,1,40,1,...] 1735 0.57721566490153286060651209008240243
1.38135 64445 18497 79337 Beta, Kneser-Mahler polynomial constant[97]
e^((PolyGamma(1,4/3) 
 - PolyGamma(1,2/3) 
 +9)/(4*sqrt(3)*Pi))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,1,1,1,1,1,4,1,139,2,1,3,5,16,2,1,1,7,2,1,...] 1963 1.38135644451849779337146695685062412
1.35845 62741 82988 43520[Mw 95] Golden Spiral FakeRealLogSpiral.svg
GoldenRatio^(2/pi)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,1,3,1,3,10,8,1,1,8,1,15,6,1,3,1,1,2,3,1,1,...] 1.35845627418298843520618060050187945
0.57595 99688 92945 43964[Mw 96] Stephens constant[98]
Prod[n=1 to ] 
 {1-hprime(n) 
 /(hprime(n)^3-1)}
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,2,1,3,1,3,1,2,1,77,2,1,1,10,2,1,1,1,7,...] ? 0.57595996889294543964316337549249669
0.73908 51332 15160 64165[Mw 97] Dottie number[99] Dottie number.png
cos(c)=c
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,1,4,1,40,1,9,4,2,1,15,2,12,1,21,1,17,...] ? 0.73908513321516064165531208767387340
0.67823 44919 17391 97803[Mw 98] Taniguchi constant[100]
Prod[n=1 to ] {1 
 -3/ithprime(n)^3 
 +2/ithprime(n)^4 
 +1/ithprime(n)^5 
 -1/ithprime(n)^6}
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,9,3,1,2,9,11,1,13,2,15,1,1,1,2,4,1,1,1,...] ? 0.67823449191739197803553827948289481
1.85407 46773 01371 91843[Mw 99] Gauss' Lemniscate constant[101] Lemniscate Building.gif
pi^(3/2)/(2 Gamma(3/4)^2)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,5,1,5,1,3,1,6,2,1,4,16,3,112,2,1,1,18,1,...] 1.85407467730137191843385034719526005
1.75874 36279 51184 82469 Infinite product constant, with Alladi-Grinstead[102]
Prod[n=2 to inf] 
{(1+1/n)^(1/n)}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,6,1,8,1,4,3,1,4,1,1,1,6,5,2,40,1,387,2,...] 1977 1.75874362795118482469989684865589317
1.86002 50792 21190 30718 Spiral of Theodorus[103] Spiral of Theodorus.svg
Sum[n=1 to ] 
 {1/(n^(3/2) 
 +n^(1/2))}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,6,6,1,15,11,5,1,1,1,1,5,3,3,3,2,1,1,2,19,...] -460
to
-399
1.86002507922119030718069591571714332
2.79128 78474 77920 00329 Nested radical S5

(sqrt(21)+1)/2
A A222134 [2;1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,...]
[2;1,3]
? 2.79128784747792000329402359686400424
0.70710 67811 86547 52440
+0.70710 67811 86547 524 i[Mw 100]
Square root of i[104] Imaginary2Root.svg
(1+i)/(sqrt 2)
C A ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,..]
= [0;1,2,...]
[0;1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,..] i
= [0;1,2,...] i
? 0.70710678118654752440084436210484903
+ 0.70710678118654752440084436210484 i
0.80939 40205 40639 13071[Mw 101] Alladi–Grinstead constant[105]
e^{(sum[k=2 to ] 
 |sum[n=1 to ] 
 {1/(n k^(n+1))})-1}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,4,4,17,4,3,2,5,3,1,1,1,1,6,1,1,2,1,22,...] 1977 0.80939402054063913071793188059409131
2.58498 17595 79253 21706[Mw 102] Sierpiński's constant[106] Random Sierpinski Triangle animation.gif

-Pi Log[Pi]+2 Pi 
 EulerGamma
+4 Pi Log
[Gamma[3/4]]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;1,1,2,2,3,1,3,1,9,2,8,4,1,13,3,1,15,18,1,...] 1907 2.58498175957925321706589358738317116
1.73245 47146 00633 47358[Ow 4] Reciprocal of the Euler–Mascheroni constant
1/Integrate_ 
 {x=0 to 1} 
 -log(log(1/x))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,2,1,2,1,4,3,13,5,1,1,8,1,2,4,1,1,40,1,11,...] 1.73245471460063347358302531586082968
1.43599 11241 76917 43235[Mw 103] Lebesgue constant (interpolation)[107][108] Fourier series integral identities.gif
1/3 + 2*sqrt(3)/pi
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,3,2,2,6,1,1,1,1,4,1,7,1,1,1,2,1,3,1,2,1,1,...] 1902 ~ 1.43599112417691743235598632995927221
3.24697 96037 17467 06105[Mw 104] Silver root
Tutte–Beraha constant[109]
2+2 cos(2Pi/7)
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [3;4,20,2,3,1,6,10,5,2,2,1,2,2,1,18,1,1,3,2,...] 3.24697960371746706105000976800847962
1.94359 64368 20759 20505[Mw 105] Euler Totient
constant
[110][111]
EulerPhi100.svg
zeta(2)*zeta(3)
/zeta(6)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,16,1,2,1,2,3,1,1,3,2,1,8,1,1,1,1,1,1,1,32,...] 1750 1.94359643682075920505707036257476343
1.49534 87812 21220 54191 Fourth root of five[112]
(5(5(5(5(5(5(5) 
 ^1/5)^1/5)^1/5) 
 ^1/5)^1/5)^1/5) 
 ^1/5 ...
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,53,4,96,2,1,6,2,2,2,6,1,4,1,49,17,2,3,2,...] 1.49534878122122054191189899414091339
0.87228 40410 65627 97617[Mw 106] Area of Ford circle[113] Circumferències de Ford.svg
pi Zeta(3) 
/(4 Zeta(4))
[0;1,6,1,4,1,7,5,36,3,29,1,1,10,3,2,8,1,1,1,3,...] 0.87228404106562797617519753217122587
1.08232 32337 11138 19151[Mw 107] Zeta(4)[114]


Sum[n=1 to ]
{1/n^4}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;12,6,1,3,1,4,183,1,1,2,1,3,1,1,5,4,2,7,23,...] ? 1.08232323371113819151600369654116790
1.56155 28128 08830 27491 Triangular root of 2.[115] Números triangulares.png

(sqrt(17)-1)/2
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,3,1,1,3,1,1,3,1,1,3,1,1,3,1,1,3,1,1,3,1,...]
[1;1,1,3]
1.56155281280883027491070492798703851
9.86960 44010 89358 61883 Pi Squared


6 Sum[n=1 to ]
{1/n^2}
T A002388 [9;1,6,1,2,47,1,8,1,1,2,2,1,1,8,3,1,10,5,1,3,...] 9.86960440108935861883449099987615114
1.32471 79572 44746 02596[Mw 108] Plastic number[116] Nombre plastique.svg
(1+(1+(1+(1+(1+(1)
^(1/3))^(1/3))^(1/3))
^(1/3))^(1/3))^(1/3)
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,12,1,1,3,2,3,2,4,2,141,80,2,5,1,2,8,2,...] 1929 1.32471795724474602596090885447809734
2.37313 82208 31250 90564 Lévy 2 constant[117]


Pi^(2)/(6*ln(2))
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;2,1,2,8,57,9,32,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,3,2,...] 1936 2.37313822083125090564344595189447424
0.85073 61882 01867 26036[Mw 109] Regular paperfolding sequence[118][119] Miura-ori.gif
N[Sum[n=0 to ]
 {8^2^n/(2^2^ 
 (n+2)-1)},37]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,5,1,2,3,21,1,4,107,7,5,2,1,2,1,1,2,1,6,...] 0.85073618820186726036779776053206660
1.15636 26843 32269 71685[Mw 110] Cubic recurrence constant[120]{{.}}[121]


prod[n=1 to ]
{n ^(1/3)^n}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;6,2,1,1,8,13,1,3,2,2,6,2,1,2,1,1,1,10,33,...] 1.15636268433226971685337032288736935
1.26185 95071 42914 87419[Mw 111] Fractal dimension of the Koch snowflake[122]
log(4)/log(3)
T A100831 [1;3,1,4,1,1,11,1,46,1,5,112,1,1,1,1,1,3,1,7,...] 1.26185950714291487419905422868552171
6.58088 59910 17920 97085 Froda constant[123]

2^e
[6;1,1,2,1,1,2,3,1,14,11,4,3,1,1,7,5,5,2,7,...] 6.58088599101792097085154240388648649
0.26149 72128 47642 78375[Mw 112] Meissel-Mertens constant[124] Meissel–Mertens constant definition.svg
gamma+ 
 Sum[n=1 to ] 
 {ln(1-1/prime(n)) 
 +1/prime(n)}
T ? ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;3,1,4,1,2,5,2,1,1,1,1,13,4,2,4,2,1,33,296,...] 1866
&
1873
0.26149721284764278375542683860869585
4.81047 73809 65351 65547 John constant[125]
e^(π/2)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [4;1,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,7,1,20,1,3,6,10,3,2,...] 4.81047738096535165547303566670383313
-0.5
± 0.86602 54037 84438 64676 i
Cube Root of 1[126] 3rd roots of unity.svg
1, 
 E^(2i pi/3), 
 E^(-2i pi/3)
C A ਫਰਮਾ:OEIS2C - [0,5]
± [0;1,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,6,2,...] i
- [0,5]
± [0; 1, 6, 2] i
- 0.5
± 0.8660254037844386467637231707529 i
0.11000 10000 00000 00000 0001 [Mw 113] Liouville number[127]


Sum[n=1 to ] 
 {10^(-n!)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;9,1,999,10,9999999999999,1,9,999,1,9] 0.11000100000000000000000100...
0.06598 80358 45312 53707[Mw 114] Lower limit of Tetration[128] Infinite power tower.svg
1/(e^e)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;15,6,2,13,1,3,6,2,1,1,5,1,1,1,9,4,1,1,1,...] 0.06598803584531253707679018759684642
1.83928 67552 14161 13255 Tribonacci constant[129]
(1/3)*(1+(19+3 
 *sqrt(33))^(1/3) 
 +(19-3 
 *sqrt(33))^(1/3))
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,5,4,2,305,1,8,2,1,4,6,14,3,1,13,5,1,7,...] 1.83928675521416113255185256465328660
0.36651 29205 81664 32701 Median of the Gumbel distribution[130] GumbelDichteF.svg
-ln(ln(2))
A074785 [0;2,1,2,1,2,6,1,6,6,2,2,2,1,12,1,8,1,1,3,1,...] 0.36651292058166432701243915823266947
36.46215 96072 07911 7709 Pi^pi[131]

pi^pi
ਫਰਮਾ:OEIS2C [36;2,6,9,2,1,2,5,1,1,6,2,1,291,1,38,50,1,2,...] 36.4621596072079117709908260226921236
0.53964 54911 90413 18711 Ioachimescu constant[132]
γ + N[
sum[n=1 to ] 
 {((-1)^(2n) 
 gamma_n)
/(2^n n!)}]
2-
ਫਰਮਾ:OEIS2C
[0;1,1,5,1,4,6,1,1,2,6,1,1,2,1,1,1,37,3,2,1,...] 0.53964549119041318711050084748470198
15.15426 22414 79264 1897[Mw 115] Exponential reiterated constant[133] Exp-esc.png
Sum[n=0 to ]
{(e^n)/n!}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [15;6,2,13,1,3,6,2,1,1,5,1,1,1,9,4,1,1,1,6,7,...] 15.1542622414792641897604302726299119
0.64624 54398 94813 30426[Mw 116] Masser–Gramain constant[134]

Pi/4*(2*Gamma 
+ 2*Log[2]
 + 3*Log[Pi]- 4 
 Log[Gamma[1/4]])
ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,1,1,4,1,3,2,3,9,1,33,1,4,3,3,5,3,1,3,4,...] 0.64624543989481330426647339684579279
1.11072 07345 39591 56175[Mw 117] The ratio of a square and circle circumscribed[135] Circumscribed2.png
sum[n=1 to ]
{(-1)^(floor(
(n-1)/2))
/(2n-1)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;9,31,1,1,17,2,3,3,2,3,1,1,2,2,1,4,9,1,3,...] 1.11072073453959156175397024751517342
1.45607 49485 82689 67139[Mw 118] Backhouse's constant[136]

1/(FindRoot[0 == 1 + 
Sum[x^n Prime[n], 
{n, 10000}], {x, {1}})
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,5,5,4,1,1,18,1,1,1,1,1,2,13,3,1,2,4,16,...] 1995 1.45607494858268967139959535111654355
1.85193 70519 82466 17036[Mw 119] Gibbs constant[137] Sine integral.svg
Sin integral

SinIntegral[Pi]
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,5,1,3,15,1,5,3,2,7,2,1,62,1,3,110,1,39,...] 1.85193705198246617036105337015799136
0.23571 11317 19232 93137[Mw 120] Copeland–Erdős constant[138]
sum[n=1 to ] 
 {prime(n) /(n+(10^ 
 sum[k=1 to n]{floor 
 (log_10 prime(k))}))}
I ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;4,4,8,16,18,5,1,1,1,1,7,1,1,6,2,9,58,1,3,...] 0.23571113171923293137414347535961677
1.52362 70862 02492 10627[Mw 121] Fractal dimension of the boundary of the dragon curve[139] Fractal dragon curve.jpg
(log((1+(73-6 sqrt(87))^1/3+ 
(73+6 sqrt(87))^1/3)/3))/ 
log(2)))
T [1;1,1,10,12,2,1,149,1,1,1,3,11,1,3,17,4,1,...] 1.52362708620249210627768393595421662
1.78221 39781 91369 11177[Mw 122] Grothendieck constant[140]


pi/(2 log(1+sqrt(2)))
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,1,1,2,4,2,1,1,17,1,12,4,3,5,10,1,1,3,...] 1.78221397819136911177441345297254934
1.58496 25007 21156 18145[Mw 123] Hausdorff dimension, Sierpinski triangle[141] SierpinskiTriangle-ani-0-7.gif
(Sum[n=0 to ] {1/
(2^(2n+1) (2n+1))})/ 
 (Sum[n=0 to ] {1/
(3^(2n+1) (2n+1))})
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,2,2,3,1,5,2,23,2,2,1,1,55,1,4,3,1,1,...] 1.58496250072115618145373894394781651
1.30637 78838 63080 69046[Mw 124] Mills' constant[142] primes
Nest[ NextPrime[#^3] &, 2, 7]^(1/3^8)
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;3,3,1,3,1,2,1,2,1,4,2,35,21,1,4,4,1,1,3,2,...] 1947 1.30637788386308069046861449260260571
2.02988 32128 19307 25004[Mw 125] Figure eight knot hyperbolic volume[143] Blue Figure-Eight Knot.png

6 integral[0 to pi/3]
 {log(1/(2 sin (n)))}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [2;33,2,6,2,1,2,2,5,1,1,7,1,1,1,113,1,4,5,1,...] 2.02988321281930725004240510854904057
262 53741 26407 68743
.99999 99999 99250 073[Mw 126]
Hermite–Ramanujan constant[144]
e^(π sqrt(163))
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [262537412640768743;1,1333462407511,1,8,1,1,5,...] 1859 262537412640768743.999999999999250073
1.74540 56624 07346 86349[Mw 127] Khinchin harmonic mean[145] Plot harmonic mean.png

a1 ... an are elements of a continued fraction [a0; a1, a2, ..., an]

(log 2)/
(sum[n=1 to ] 
{1/n log(1+
1/(n(n+2))}
ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,2,1,12,1,5,1,5,13,2,13,2,1,9,1,6,1,3,1,...] 1.74540566240734686349459630968366106
1.64872 12707 00128 14684[Ow 5] Square root of the number e[146]


Sum[n=0 to ]
{1/(2^n n!)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,1,1,5,1,1,9,1,1,13,1,1,17,1,1,21,1,1,...]
= [1;1,1,1,4p+1], p∈ℕ
1.64872127070012814684865078781416357
1.01734 30619 84449 13971[Mw 128] Zeta(6)[147] Zeta.png
Prod[n=1 to ]
{1/(1-ithprime
(n)^-6)}
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;57,1,1,1,15,1,6,3,61,1,5,3,1,6,1,3,3,6,1,...] 1.01734306198444913971451792979092052
0.10841 01512 23111 36151[Mw 129] Trott constant[148]

ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;9,4,2,5,1,2,2,3,1,1,1,3,6,1,5,1,1,2,...] 0.10841015122311136151129081140641509
0.00787 49969 97812 3844[Mw 130] Chaitin constant[149]
ProgramTree.svg
  • p: Halted program
  • | p |: Size in bits of program p
  • P: Domain of all programs that stop.
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0; 126, 1, 62, 5, 5, 3, 3, 21, 1, 4, 1] 1975 0.0078749969978123844
0.83462 68416 74073 18628[Mw 131] Gauss constant[150]

AGM = Arithmetic–geometric mean

(4 sqrt(2)((1/4)!)^2)
/pi^(3/2)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0;1,5,21,3,4,14,1,1,1,1,1,3,1,15,1,3,7,1,...] 0.83462684167407318628142973279904680
1.45136 92348 83381 05028[Mw 132] Ramanujan–Soldner constant[151][152] Integrallogrithm.png li = Logarithmic integral

Ei = Exponential integral

FindRoot[li(x) = 0]
I ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,4,1,1,1,3,1,1,1,2,47,2,4,1,12,1,1,2,2,1,...] 1792
to
1809
1.45136923488338105028396848589202744
0.64341 05462 88338 02618[Mw 133] Cahen's constant[153]

Where sk is the kth term of Sylvester's sequence 2, 3, 7, 43, 1807, ...
Defined as:

T ਫਰਮਾ:OEIS2C [0; 1, 1, 1, 4, 9, 196, 16641, 639988804, ...] 1891 0.64341054628833802618225430775756476
1.41421 35623 73095 04880[Mw 134] Square root of 2, Pythagoras constant.[154] Square root of 2 triangle.svg
prod[n=1 to ] 
 {1+(-1)^(n+1) 
 /(2n-1)}
A ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,...]
= [1;2...]
1.41421356237309504880168872420969808
1.77245 38509 05516 02729[Mw 135] Carlson–Levin constant[117]
sqrt (pi)
T ਫਰਮਾ:OEIS2C [1;1,3,2,1,1,6,1,28,13,1,1,2,18,1,1,1,83,1,...] 1.77245385090551602729816748334114518
1.05946 30943 59295 26456[Ow 6] Musical interval between each half tone[155][156] Rast scale.svg

YB0214 Clavier tempere.png