ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:What is an article?

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Wikipedia data structure
ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇਮਸਪੇਸ ਗੱਲਬਾਤ
0 (ਮੁੱਖ/ਲੇਖ) ਗੱਲ-ਬਾਤ 1
2 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 3
4 ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ 5
6 ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 7
8 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 9
10 ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 11
12 ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ 13
14 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 15
100 ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ 101
118 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਡਰਾਫਟ|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ 829
Deprecated
2300 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਗੈਜੇਟ|]] 2301
2302 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਗੈਜੇਟ|]] 2303
ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
90 ਥਰਿੱਡ ਥਰਿੱਡ ਗੱਲਬਾਤ 91
92 ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ 93
108 ਪੁਸਤਕਾਂ Book ਗੱਲਬਾਤ 109
442 ਕੋਰਸ Course ਗੱਲਬਾਤ 443
444 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ 445
446 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ 447
2600 ਵਿਸ਼ਾ 2601
ਬਣਾਵਟੀ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
-1 ਖ਼ਾਸ
-2 ਮੀਡੀਆ
Current list (API call)
Help:Contents
See also: Wikipedia:FAQ.

A Wikipedia article, or entry, is a page that has encyclopedic information on it. A well-written encyclopedia article identifies a notable encyclopedic topic, summarizes that topic comprehensively, contains references to reliable sources, and links to other related topics. Most articles consist of paragraphs and images, but they may also be formatted as stand-alone lists or tables. These lists or tables are also considered articles for Wikipedia's purposes.

Disambiguation pages, templates, navboxes, user pages, discussion pages, file pages, category pages, help pages and Wikipedia policy pages are not articles.

Article title[ਸੋਧੋ]

See Wikipedia:Article titles to learn how we title articles.

Article scope[ਸੋਧੋ]

Each article has a scope, which is what the article covers. The article should contain a readable summary of everything within the scope, given due weight, based on what reliable sources say.

Quality of articles[ਸੋਧੋ]

Articles range greatly in quality, from as high as featured articles to as low as candidates for speedy deletion. Some articles are quite lengthy and rich in content while others are shorter (possibly stubs) or of lesser quality.

Namespace[ਸੋਧੋ]

"Articles" belong to the main namespace of Wikipedia pages (also called "article namespace" or simply "mainspace").

The main namespace, article namespace or mainspace is the namespace of Wikipedia that contains the encyclopedia proper—that is, where "live" Wikipedia articles reside, as opposed to Sandbox pages.

The main namespace is the default namespace and does not use a prefix in article page names. This is distinct from other namespaces where page names are always prefixed by an indicator of the particular namespace in which the page resides. For example, all user pages are prefixed by "User:", their talk pages by "User talk:" templates by "Template:" and various types of internal administrative pages by "Wikipedia:" (such as this page). Thus, any page created without such a prefix will automatically be placed in the article namespace.

The main namespace does not include any pages in any of the specified namespaces that are used for particular purposes, such as:

But not all pages in the article namespace are considered to be articles; the most notable exceptions are:

  • the Main Page;
  • thousands of disambiguation pages, which are used to resolve naming conflicts;
  • many millions of redirect pages, including soft redirects, which are used to re-route one page to another page;
  • for wiki-statistical purposes, some extremely short and simple pages are not counted as articles. The criteria have varied over time.

Every page in the main namespace can have a companion talk page, and these belong to the "Talk" namespace, i.e., the pagenames start with the prefix "Talk:", followed by the name of the page in the main namespace. For example, "Talk:Wikipedia" is the talk page for Wikipedia's article on Wikipedia itself.

Lists of articles and statistics[ਸੋਧੋ]

Special:AllPages has a list of all pages in the article namespace and Wikipedia:Statistics for statistics on Wikipedia and its growth.

The automatic definition used by the software at Special:Statistics is: any page that is in the article namespace, is not a redirect page and contains at least one wiki link. The statistics software currently has no method of detecting disambiguation pages, however; nor does it disregard stubs (but in any case, many articles tagged as stubs are quite substantial) or stublists (lists templates with little or no content).

See also[ਸੋਧੋ]

External links[ਸੋਧੋ]